Corderius College

Vakantie en belangrijke data

Vakantierooster 2022 - 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari  – 3 maart 2023
Goede vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april  – 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli – 18 augustus 2023

 

Studiedagen 2022-2023

Tijdens de studiedagen kunnen leerlingen hun werk inhalen of in orde maken. Dit zijn dus momenten waarop de leerlingen alleen vrij zijn, als zij geen achterstanden hebben:

Maandag 22 augustus 2022

Dinsdag 15 november 2022

Donderdag 2 februari 2023

Vrijdag 7 april (=goede vrijdag) 2023

Woensdag 7 juni 2023

Toetsweken en examens

Centraal schriftelijk examen (CE):

11 t/m 30 mei 2023

Herkansingen examens

19 t/m 30 juni 2023 (tevens 2e tijdvak)

Examenuitslag

14 juni 2023 (1e tijdvak), 6 juli 2023 (2e tijdvak)

 

Toetsweken klas mavo 3 en klas 4 t/m 6:

31 oktober t/m 7 november 2022

13 t/m 20 januari 2023

24 t/m 30 maart 2023

Toetsweek alle leerjaren

16 t/m 23 juni 2023

 

Nieuws