Corderius College

Vacature directeur organisatie & beheer

Het Corderius College is een brede protestants-christelijke school voor mavo, havo en vwo die talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Door de goede naam en stimulerende leeromgeving groeit de school al jaren en stabiliseert nu, bewust, op circa 1.800 leerlingen. Er werken circa 180 mensen op het Corderius College. Het Corderius College maakt deel uit van de Meerwegen scholengroep die bestaat uit zes, goede, apart gepositioneerde, protestants-christelijke scholen.

Het Corderius College wordt aangestuurd door een rector en een plaatsvervangend rector die verantwoording afleggen aan de bestuurder van de Meerwegen scholengroep. De rector is eindverantwoordelijk en heeft de portefeuilles HR, PR en Financiën en stuurt de directeur Organisatie en Beheer aan. De plaatsvervangend rector heeft de portefeuilles, Onderwijs, ICT en Zorgstructuur. De onderwijsafdelingen(brugklas, mavo, havo, vwo) worden aangestuurd door vier conrectoren, zij sturen de afdelingscoördinatoren aan. De ondersteuning is ondergebracht in de afdeling organisatie en beheer. De afdeling bestaat uit negen teams van ondersteunende functies (circa 24 fte).

 

Vanwege de pensionering van de huidige directeur is het Corderius College op zoek naar een bevlogen, mens- en ontwikkelingsgerichte

Directeur organisatie & beheer (M/V; 0,8 – 1 fte) – Standplaats Amersfoort

die leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de afdeling organisatie en beheer die naar analogie met het onderwijs in het teken staat van meer eigenaarschap bij de teams, meer ruimte voor initiatief/beleidsontwikkeling, professionalisering en groeimogelijkheden van medewerkers.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Geeft leiding aan de professionals binnen het domein Onderwijs Ondersteunend Personeel, brengt hen in positie, stimuleert verdere samenwerking en samenhang en investeert in talentontwikkeling
 2. Maakt deel uit van en adviseert de schoolleiding en geeft een stevig en gedragen advies over de uitvoering van de ondersteunende functies
 3. Geeft leiding aan de voorbereiding, ontwikkeling en (mede)uitvoering van het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering
 4. Geeft leiding aan de doorontwikkeling en optimalisatie van processen in samenhang en samenspraak met de teams en het onderwijs
 5. Eindverantwoordelijk voor algehele facilitaire zaken (technische dienst, conciërgerie, Arbo-zaken, jaarplanningen, schoonmaak, technische ICT, TOA’s, secretariaat, roosters, contracten, boekenpakket, leerlingenadministratie en -registratie, organisatie examens)
 6. Eindverantwoordelijk voor algeheel personeelsbeleid OOP (m.u.v. de categorieën onderwijskundig ICT, ondersteuningsteam, kwaliteitszorg en PR & Communicatie)
 7. Eindverantwoordelijk voor thema ‘Duurzaam en gezond’ (zie Schoolplan 2018 – 2022).

Afhankelijk van ervaring en ambitie is het (op termijn) mogelijk dat delen van de beheerportefeuille, die nu nog bij de rector of plaatsvervangend rector zijn belegd, zoals het financiële beheer, in deze functie ondergebracht worden.

 

Opgave

Van de nieuwe directeur wordt gevraagd om voort te bouwen op het goede wat er is en de intrinsieke motivatie en vakmanschap van de mensen binnen de afdeling. Hen ruimte te geven, maar ook, vanuit visie, zorg te dragen voor proactief beleid, heldere kaders, afspraken en communicatie. En samen met de teams te kijken naar het verder optimaliseren van processen. Het verhogen van de service/de klantgerichtheid naar het onderwijs en meer meedenken over en aansluiten op de onderwijsvernieuwing en wat dat vraagt van de ondersteuning, qua inhoud én (veranderkunde/projectmatige) aanpak.

 

De ideale kandidaat

 • beschikt over relevante, brede bedrijfsvoeringskennis op HBO+ niveau, opgedaan door werk of studie (bij voorkeur facilitair)
 • heeft kennis van/affiniteit met meerjaren onderhoudsplanning, begrotingen, inkoop, techniek, administratieve processen en optimalisatie van werkprocessen
 • heeft minstens 3-5 jaar relevante werkervaring in het leidinggeven aan een groep professionals in een veranderende omgeving; vanuit een vergelijkbare, brede staf- of consultancyrol
 • is goed in het managen van een divers, dienstverlenend, ondersteuningsteam
 • is maatschappelijk betrokken en heeft aantoonbare affiniteit met het onderwijs
 • is een stevige gesprekspartner voor schoolleiders op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs
 • onderschrijft de christelijke identiteit van het Corderius College, door het voorleven en mede invulling geven aan de gedeelde waarden
 • is organisatie sensitief: begrijpt de dynamiek binnen en tussen teams en tussen onderwijs en ondersteuning en is vaardig en heeft plezier in het omgaan met tegengestelde belangen
 • is een people manager, open en toegankelijk, met bewezen kwaliteiten op het gebied van situationeel en coachend leidinggeven
 • heeft bewezen ervaring in het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • beschikt over een helikopterview
 • is pragmatisch en flexibel
 • is een stand- en rolvaste persoonlijkheid die goed kan delegeren en op een prettige manier kaders en standaarden handhaaft en mensen in positie brengt en houdt op basis van ervaring of natuurlijk gezag
 • is besluitvaardig
 • heeft humor
 • is jong van geest en innovatief.


Het Corderius College biedt

Een strategische en veelzijdige baan op het gebied van brede bedrijfsvoering. Een baan met veel persoonlijk ontwikkelperspectief en een goede ‘work-life balance’.  Een prettige werkomgeving met bevlogen vakmensen en een cultuur waarin je je zelf mag zijn. Veel ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om de functie verder te ontwikkelen en in te vullen. Een kans om samen met het team de dienstverlening te optimaliseren en te moderniseren, de ondersteuning beter op de kaart te zetten en bij te dragen aan het beste onderwijs.

 

De functie is ingeschaald in schaal 13, cao VO 2018-2019. Het minimum van deze schaal bedraagt

€ 4.316,– per maand en het maximum € 6.012,– per maand. Daarnaast ontvangt u nog vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (7,4%). Inschaling vindt plaats op basis van huidige salaris en ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een zeer ruime vakantieregeling, reiskostenvergoeding en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

 

Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier, partner de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende functie en wilt u uw bijdrage leveren aan het beste onderwijs, ga dan naar onze vacature website www.galangroep.nl voor het volledige profiel en het uploaden van uw curriculum vitae en motivatie vóór 22 september 2019.

 

Planning selectiegesprekken

 • Eerste ronde voorselectiegesprekken met Coen Massier: 25 en 26 september
 • Eerste ronde selectiegesprekken Corderius College: 3 oktober 2019
 • (Eventueel) assessment: 4 oktober 2019
 • Tweede ronde selectiegesprekken: 10 oktober  2019.

 

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Nieuws