Corderius College

Ruimte voor Topsport

Op het Corderius College zitten doorgaans tien tot vijftien leerlingen die in hun vrije tijd topsport beoefenen. De school biedt deze leerlingen ruimte om de verplichtingen die de topsport vereist (trainingen, binnenlandse en buitenlandse toernooien) te combineren met de schoolse zaken. In goed overleg is altijd veel mogelijk. Tevens is met de Sportacademie, onderdeel van ROC ASA, een overeenkomst gesloten. Deze houdt o.a. in dat leerlingen gebruik kunnen maken van de professionele voorzieningen op sportcomplex De Bokkeduinen. Ook kan incidenteel gebruik worden gemaakt van de psychologische begeleiding die daar wordt gegeven. Om dit allemaal goed te begeleiden, kent het Corderius College een sportcoördinator.

Nieuws