Corderius College

Stage bij Corderius

Studenten HU/UU en Windesheim die een stageplek zoeken voor schooljaar 2021-2022 worden van harte uitgenodigd om hun brief en cv te sturen aan mos@corderius.nl.

Meerwegen OpleidingsSchool

De Meerwegen OpleidingsSchool (de MOS) is een samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs en drie lerarenopleidingen. Sinds 2012 is er een intensieve samenwerking tussen de scholen van de Meerwegen scholengroep en de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht en Christelijke Hogeschool Windesheim en de eerstegraads lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht.

Dit partnerschap is beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. De partners zijn sterk verbonden met elkaar als het gaat om de opleiding en professionele ontwikkeling van aankomende leraren.

Meer informatie over de MOS vind je op de website van de Meerwegen scholengroep.

 

Nieuws