Corderius College

Schoolafspraken

Begin en einde van de lessen

Je kunt vanaf 07.45 uur in de school terecht. De eerste bel gaat om 08.15 uur; zorg dat je dan bij het lokaal bent. De tweede bel gaat om 8.20 uur en geeft aan dat de les begint. Je kunt dan niet meer naar binnen.

Na de pauze geldt datzelfde. De overige lessen beginnen zo kort mogelijk na de bel van de leswisseling. De leswisseling betekent niet dat je een soort pauze hebt; ga dus zo snel mogelijk naar het lokaal van het volgende lesuur.

Als 10 minuten na de begintijd van een les de docent nog niet aanwezig is, waarschuwt één van de leerlingen de coördinator, z’n vervanger of de roostermaker (mevrouw L. van der Houwen). De andere leerlingen wachten bij het lokaal.

Pauze

Ieder leerjaar heeft eigen ruimtes waar je de pauzes kunt doorbrengen. Eten en drinken doe je uitsluitend in deze ruimtes of buiten:

 • Brugklassen: aula brugklashuis
 • Leerjaren 2 en 3: aula en lange gang begane grond (tegenover de lokalen 017 t/m 021)
 • Leerjaren 4 t/m 6: paviljoen, hallen begane grond en studieplein eerste verdieping

Er zijn twee uitgiftepunten in de aula en bij het paviljoen waar leerlingen tijdens de pauzes via pinbetaling gebruik kunnen maken van catering. Gedraag je rustig en laat je afval achter in de bakjes en afvalbakken. De portieken van de flats, het gebied van de Monuta-stichting en de openbare speelplaatsen zijn geen eigendom van de school; daar hoor je dus niet te komen.

Roosterwijzigingen

Aan de leerlingen worden eventuele (rooster)wijzigingen voor een volgende dag doorgegeven via Magister. Kijk hier dus regelmatig op. Als ’s ochtends vroeg blijkt dat een docent onverwacht ziek is geworden, dan wordt dat vóór 07.20 uur in Magister verwerkt. Het is dus nuttig om elke ochtend even in Magister te kijken of er een eerste lesuur uitvalt.

Uitvallend lesuur

leerjaren 1 t/m 3

Als een docent (plotseling) ziek is, dan heb je dat uur een vervangende les (VV-uur). Tijdens het VV- uur ga je gewoon naar het lokaal zoals het rooster dat aangeeft en daar is of komt dan een docent die de zieke collega vervangt. Tijdens zo’n VV-uur ga je rustig aan het werk (huiswerk ander vak, werken aan het uitgevallen vak, lezen van een boek). Soms geeft een docent een (extra) les in het uitgevallen vak of in zijn/haar eigen vak. Is er geen docent beschikbaar, dan vervalt de les.

leerjaren 4 t/m 6

Op de momenten dat er geen les is volgens het rooster kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van een flexuur. De overige tussenuren kun je doorbrengen op de studiepleinen (serieus werken) en in de aula (ontspanning). Uiteraard ben je niet in de gangen en niet in de beneden hal, want dan stoor je de lessen en loop je de conciërges in de weg.

Flexuren

Er is een groot aantal flexuren zichtbaar in je rooster. Je moet je inschrijven voor minstens 5 flexuren per week, dit mogen er ook meer zijn. Er zijn 3 soorten flexuren:

 • Stiltewerktijd: Hier werk je zelfstandig aan een vak naar eigen keuze. Je moet hier stil zijn. Er is toezicht aanwezig.
 • Samenwerktijd: Hier werk je zelfstandig of samen aan een vak naar keuze. Hier mag je rustig Er is toezicht aanwezig.
 • Vakwerktijd: Hier werk je aan het betreffende vak en kun je hulp krijgen van de aanwezige

Zodra de flexuren zichtbaar zijn in Magister kun je je inschrijven. Je kunt nog wijzigen aanbrengen tot vlak voor aanvang van een flexuur indien er voldoende plek is.

Leefregels in het lokaal

 • In elk lokaal hangt een PBS-poster met de verwachtingen voor elke les (“Zo doen wij het hier”).
 • Vraag aan de docent of een raam open of dicht
 • In het lokaal wordt niet gegeten en gedronken (ook geen kauwgom).
 • In het lokaal heb je geen jas aan of een pet op; die zitten in je kluisje of hangen aan de
 • Na afloop van de les graag je stoel onder de tafel
 • Je tas staat op of onder het tassenrek; in je tas zitten je mobiel, eten,
 • Wees altijd voorzichtig met andermans

Te laat

Het kan voorkomen dat je een keer te laat bent. De docent van het betreffende uur zal jou “te laat” melden. Als je zonder geldige reden voor de tweede keer te laat komt, moet je je één keer om 07.45 uur melden. Na de derde keer te laat moet je je twee keer om 07.45 uur melden.

Bij de vierde keer te laat meld je je bij de coördinator voor een ‘goed gesprek’ over het te laat komen; je ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en je krijgt een sanctie opgelegd. Blijf je te laat komen zonder goede redenen, dan zal ook de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd.

Uit de les gestuurd

 • Je meldt je bij de leerlingenbalie.
 • Je krijgt een rode kaart en werkt gedurende het lesuur in het paviljoen.
 • Je meldt je na dit uur met de rode kaart bij de betreffende docent en die stuurt je vervolgens naar je coördinator.

Na schooltijd

Na de laatste les is het fijn om naar huis te gaan; blijf niet te lang rondhangen. Wil je studeren, dan kun je nog terecht op de studiepleinen, in het paviljoen en in de mediatheek. Het schoolterrein wordt om 16.30 uur afgesloten; je kunt dan niet meer met je fiets vertrekken.

Huiswerk schooltijd

Er wordt van je verwacht dat je jouw huiswerk zelf in je agenda noteert. Het huiswerk moet je ook gewoon      maken en/of leren. Tot 16.00 uur ben je van harte welkom in de mediatheek en het paviljoen om je huiswerk eventueel op school te doen.

Indeling gebouw

Brugklashuis: het nieuwbouwgedeelte en lokaal S36, speciaal voor de brugklassers.

Onderbouwvleugel: het deel met de korte gangen – zijde park Randenbroek, voor de leerjaren 2 en 3.

Bovenbouwvleugel: het deel met de lange gangen – naast het voorplein, voor de leerjaren 4 t/m 6.

Studiepleinen en studieruimte De Kolk

De studiepleinen en de studieruimte in gebouw De Kolk zijn bedoeld om je huiswerk te maken of groepsopdrachten uit te voeren. Het moet daar dus rustig zijn: gedempt praten is toegestaan. Je mag in deze studieruimtes niet eten en drinken. Wil je een spelletje doen, gewoon wat kletsen of eten/drinken, ga dan naar de aula (leerjaar 2 en hoger) of naar de brugklasaula (brugklassers).

Paviljoen

Het paviljoen is een ruimte waar stil gewerkt wordt. Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen uit de leerjaren 4 t/m 6 hier terecht om te eten en te drinken wanneer het buiten regent. Laat het paviljoen netjes achter.

Leerlingenbalie

Er is in de school één leerlingenbalie. Deze bevindt zich bij de hoofdentree van de school. Een groot aantal zaken wordt via de leerlingenbalie geregeld, zoals in elk geval de afhandeling van alle soorten en kleuren kaarten. Bij de leerlingenbalie zijn ook allerlei formulieren te krijgen of in te leveren.

Mediatheek

Met je Corderius-pas kun je gebruik maken van de vele voorzieningen die er in de mediatheek zijn; dat geldt ook voor het lenen van een laptop. Heb je Corderius-pas dus altijd bij je. Bedenk dat de mediatheek een studieplek is waar je rustig kunt werken gedurende tussenuren; overleg op gedempte toon is toegestaan. De openingstijden en overige informatie vind je op hier.

ICT-balie

In de mediatheek vind je ook de ICT-balie waar je terecht kunt voor vragen over je laptop of met storingen van je laptop.

Conciërgebalie

De conciërges zijn er om je te helpen bij moeilijkheden, om wat aan te vragen als je iets niet weet en/of bij een ongeluk of schade; zij weten (bijna) alles en bieden altijd hulp! Soms moet je je melden bij een conciërge, bijvoorbeeld voor corvee. Er zijn conciërgeruimtes in de brugklasaula en naast de hoofdingang.

Garderobe

Je jas kun je ophangen in de garderobe (in de hal) of aan één van de kledinghaken in de kluisjesruimte. Laat bij voorkeur niets, maar in elk geval geen waardevolle spullen, achter in je jas. Dure jassen, helmen of waardevolle zaken kun je beter opbergen in je eigen kluisje. Je jas mag niet mee naar het lokaal. De garderobe is geen bewaarplaats voor allerlei spullen (gymkleding bijv.); neem die mee naar huis – dat is wel zo hygiënisch.

Kluisje

Voor elke leerling is er een (verplicht) kluisje. Gebruik het kluisje voor waardevolle spullen (óók dure jassen). Als je van school gaat en je levert de sleutel weer in, dan krijgen je ouders de betaalde borg (€ 10,-) terug.

Schade en diefstal

Als je per ongeluk (of met opzet) schade veroorzaakt, dan moet je (of je ouders/verzorgers) die uiteraard ook vergoeden. Meld het één van de conciërges. De school is niet aansprakelijk voor spullen die je kwijtraakt. Als je toch een keer iets bent kwijtgeraakt, meld dat dan zo snel mogelijk bij de conciërge, de leerlingenbalie of je coördinator.

Veiligheid

 • Op het pannaveldje voetbal je uitsluitend met een kleine/lichte bal. Als de bal op het dak van de school komt, dan meld je dat bij de conciërge. Klim nooit zelf het dak op!
 • Het is uiteraard niet toegestaan om messen, vuurwerk of andere gevaarlijke spullen bij je te dragen of in je kluisje te bewaren.

Kleding

De school kent geen kledingvoorschriften. Uitzondering: gezicht-bedekkende kleding (bijv. nikaab, pet-met-grote-klep, etc.) is niet toegestaan; ze belemmeren het contact tussen de drager en de docent en bemoeilijken de herkenbaarheid van de drager.

Roken, alcohol en drugs

Het hele terrein (binnen en buiten) van het Corderius College is rookvrij, alcoholvrij en drugsvrij. Ook tijdens (buitenschoolse) activiteiten en feesten.

Fietsenstallingen

Je fiets kun je stallen in één van de rekken buiten. Zet je fiets altijd op slot! Waar je je fiets moet stallen, zie je hieronder. Bromfietsen, scooters en motoren worden gestald op een speciaal gereserveerde plek (vak E). Als je band leeg of lek is, dan kun je bij één van de conciërges een pomp lenen en eventueel reparatiemateriaal. Fietsen met bakken/mandjes voorop of met extra brede sturen plaats je op de standaard tussen de ‘nietjes’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: leerjaren mavo 4, havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6

B: brugjaar

C: leerjaar 2

D: leerjaar 3 en vwo 4

E: bromfietsen en motoren

Gebruik van de laptop of notebook

Als leerling ben je verantwoordelijk voor je laptop of notebook; berg hem dus veilig op als je er geen gebruik van maakt!

 • Je laptop of notebook gaat opgeladen mee naar school.
 • De docent(e) bepaalt of en wanneer het apparaat nodig is in de les.
 • Tijdens gym is je laptop of notebook in je kluisje. Doe je dit niet, dan is dat op eigen risico.
 • Het geluid op je apparaat staat standaard op ‘uit’.
 • Zorg dat je zelf ‘oortjes’ meeneemt.
 • Foto’s en filmpjes maken met je laptop/ tablet/ telefoon is alleen in het kader van een schoolopdracht toegestaan.
 • Heb je een probleem met je laptop of notebook? Ga naar de ICT-balie in de mediatheek.

Smartphones/mobieltjes

 • De docent bepaalt de regels tijdens de les en dus ook die met betrekking tot je mobiel.
 • Tijdens de les en bijeenkomsten op school staat je mobiele telefoon uit en zit in je tas.
 • Als de telefoon toch afgaat onder een les wordt deze (inclusief simkaart) in beslag genomen door de docent; je ontvangt een rode kaart. Na afloop van de les krijg je het apparaat terug (ongelukje) of moet je naar de coördinator (herhaald waarschuwen); hij/zij bepaalt dan hoe lang je je mobiel kwijt bent.
 • Tijdens leswisselingen, pauzes en op andere momenten van “vrije tijd op school” is het geluid van deze apparaten uitsluitend bestemd voor de gebruiker.
 • Het is wettelijk niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken van personen (o.a. medeleerlingen) die daar geen toestemming voor hebben gegeven; ook niet van lessen, toetsen, proefwerken, etc.; doe je dit toch, dan wordt je mobiel direct ingenomen en ben je die langere tijd kwijt.

Privacywetgeving (AVG)

Er is een strenge wet met regels over het omgaan met privacygevoelige persoonsgegevens. Een aantal tips om veiliger te werken en zorgvuldig om te gaan met je eigen en andermans gegevens zijn:

 • Bewaar je bestanden in je onedrive en niet alleen op je laptop.
 • Kies sterke wachtwoorden.
 • Houd je wachtwoorden altijd voor jezelf.
 • Zet alleen foto’s of teksten op internet/social media als je daarvoor toestemming hebt.

Wat te doen bij brandalarm?

 • Laat je spullen in het lokaal
 • Ga de dichtstbijzijnde trap af zoals in het lokaal aangegeven; gebruik nooit de lift, want die werkt dan niet meer.
 • Ga de (nood)deur uit.
 • Opstellen op één van de aangewezen grasvelden. BLIJF DAAR OOK.
 • NOOIT TERUGGAAN IN DE SCHOOL
 • NOOIT GILLEN EN HOLLEN; BLIJF RUSTIG

Corvee

Alle leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het netjes en schoonhouden van de school en de directe omgeving van de school. Je bent daarom met je klas een paar keer per jaar aan de beurt voor een corveedienst. Het rooster ontvang je aan het begin van het schooljaar.

Nieuws