Corderius College

Ouderraad

Ook ouders zijn welkom op het Corderius!

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is groot, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders! Zomaar even binnenlopen voor een praatje over je kind is er immers niet meer bij.

Het Corderius College vindt een goede samenwerking met ouders of verzorgers echter onmisbaar. De medewerkers maken de school niet alleen: ouders en leerlingen zijn net zo belangrijk.  Samen scheppen zij een omgeving waarin respect voor elkaar voorop staat.

Hieronder kunt u lezen op welke manieren u als ouder bij onze school betrokken kunt zijn.

Ouderraad

Het Corderius College kent een actieve ouderraad die ongeveer eens per maand bij elkaar komt. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en denkt mee over het beleid van de school en kan via korte lijnen reageren op de actualiteit.

De ouderraad kiest uit haar midden een voor­zitter en een secretaris. De rector is adviseur van de ouderraad en vormt de schakel tussen de ouders en de school.

Mocht u iets willen voorleggen aan de ouderraad, dan kunt u een e-mail sturen naar ouderraad@corderius.nl.

Drie ouders uit de ouderraad zitten, samen met zes medewer­kers van de school en drie leerlingen, in de medezeggenschapsraad: het formele inspraakorgaan van de school. Doorgaans is één van de ouders voorzitter en wordt het secretariaat door een personeelslid verzorgd. De rector treedt op als adviseur.

Thema-avond

Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Onderwerpen die in de afgelopen jaren aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld:

  • omgaan met sociale media
  • alcohol en drugs
  • mind mapping
  • hoe kan ik mijn kind helpen met huiswerk?
  • PBS: hoe kunnen we thuis en op school dezelfde doelen nastreven?

Fenestra en website

Elke veertien dagen verschijnt de Fenestra: de digitale nieuwsbrief voor ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Deze nieuwsbrief fungeert als een ‘venster’ waardoor je bij de school naar binnen kunt kijken. Ouders worden zo periodiek geïnformeerd over allerlei schoolse zaken. Actuele onderwerpen komen aan bod, naast verslaglegging van activiteiten, het thema voor de dagopeningen en de kalender voor de eerstvolgende twee werkweken. Ook de ouderraad, medewerkers en leerlingen gebruiken de Fenestra voor hun mededelingen.

Daarnaast is er op onze website een eigen ouderpagina. Op deze pagina staan onder andere de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad.

Nieuws

Examenmateriaal

Examenleerlingen bestellen in deze periode regelmatig aanvullend examenmateriaal via de website van Iddink, maar door de cyberaanval is dat nu niet mogelijk. Hoe dan wel?

Lees meer >>>

Ga jij mee naar Taizé

Op donderdag 30 mei organiseren we om 20.00 uur in het Brandpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in een reis naar Taizé, een informatieavond.

Lees meer >>>

Techniek ontdekken bij de Techclub

Ben jij geïnteresseerd in techniek? Of weet je niet zo goed wat je er mee kan? Kom dan eens langs bij T is for Tech om kennis te maken met de wereld van techniek!

Lees meer >>>

AD- mobieltjes in de school

Mooi artikel uit het AD Amersfoort over hoe het nu gaat op school na invoering verbod mobieltjes.

Lees meer >>>

Ieder kind moet kunnen meedoen

Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken (o.a. schoolreisje, fiets, laptop, sport), moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Stichting Leergeld Amersfoort biedt ondersteuning aan huishoudens met kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer >>>

Meerscholen

Per 1 januari 2023 zijn de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College op bestuurlijk niveau gefuseerd tot Stichting Meerscholen.

Lees meer >>>

Goed burgerschap

Een mooi artikel over hoe wij als school omgaan met sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie.

Lees meer >>>

Leaphy Easybloqs

Mooie nieuwe ontwikkeling bij robotica! Maak kennis met Leaphy Easybloqs: educatieve programmeersoftware voor robots. Zo wordt robotica toegankelijk voor iedereen!

Lees meer >>>