Corderius College

Open Huis route 2

Welkom bij ons op school! Onderstaand zie je de route die je kunt volgen zodat je niets mist. In de lokalen in het brugklashuis kun je een PBS-duim verdienen die je bij de PBS-stand in de aula daar kunt inleveren voor een cadeautje. Veel plezier!’

 

>>> Om de route te beginnen ga je na binnenkomst linksaf. Het eerste lokaal (012) aan de rechterkant is de gymzaal.

 

>>> Je gaat nu eerst de lange hal in (schuin tegenover de gymzaal) en blijft op de begane grond. Je vindt daar de volgende lokalen:

 

017  Internationalisering en European School Network (ESN)

018  Maatschappijleer

019  Duits

020  Spaans                

021  Bedrijfseconomie

022  Digitale geletterdheid en informatica

031  Scheikunde

 

>>> Loop weer terug naar de hal bij de gymzaal. Aan het eind van de hal zie je aan de linkerkant het  mavo-plein waar informatie is te krijgen over onze mavo afdeling.

 

>>> Neem de trap naar de eerste verdieping: daar vind je het havo-plein.

 

>>> Neem weer de trap naar boven, naar de tweede verdieping. Hier vind je het vwo-plein. Als je de lange gang in loopt vind je de volgende lokalen:

 

217  Klassieke talen

218  Filosofie

219  Chinees

220  Scala

233  Design & Innovation

234/235  Masterclass/BPS/Science lab

236  Natuurkunde

 

>>> Je loopt de gang weer terug en neemt de trap naar de hal voor de gymzaal, vervolgens neem je nog een trap naar beneden en slaat direct linksaf naar de mediatheek waar je het vak Nederlands vindt.

 

S21/S22  Edukans en leerlingenactiviteiten

 

>>> Na deze lokalen ga je de deur door en sla je twee keer rechtsaf naar de lokalen:

S33 en S34  Muziek

S35  Technologie & toepassing

S36  Externe partij: The Rent company

 

 >>>  Aan het eind van deze gang ga je de deur door en sla je linksaf. Brugklasleerlingen komen hier de school binnen. Zij stallen hun fietsen op het eigen plein. Elke leerling heeft hier ook een kluisje. Als je door loopt kom je in het brugklashuis waar je de kramen vindt van de leerlingenraad, ouderraad en PBS:           

Positive Behaviour Support is onze pedagogische zienswijze. Het verklaart de woorden boven de ingang van de school: verantwoordelijk, betrokken, veilig. Meer weten? Hier kun je alles vragen en aan het eind van de route je “duimpjes“ inwisselen.

 

>>> Als je links in de ronding begint, kun je de volgende lokalen in het brugklashuis bezoeken:

B09  Godsdienst & levensbeschouwing

B10  Aardrijkskunde

B11  Wiskunde & rekenen

B12  Wiskunde & rekenen

B13  Biologie

B14  Geschiedenis

B15  Engels en Cambridge

B16  Engels en Cambridge

B17  Frans

B18  Mentoraat brugklas

B19/B22  Leerlingondersteuning en -begeleiding / Intermezzo

 

>>> Je gaat nu weer de brugklasaula in en ziet aan de linkerkant de ruimte van de conciërges.

B28  Beeldende vorming en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

 

 >>> Einde van de route. Je kunt nu je verzamelde duimpjes inleveren bij de PBS-kraam in het brugklashuis.

  

Binnen Amersfoort hebben we afgesproken dat je op 14 juni bericht krijgt over plaatsing op de school waar je je hebt aangemeld. Vervolgens nodigen we jou en jouw ouders uit op woensdag in de voorlaatste week voor de zomervakantie om kennis te komen maken. Wie weet tot dan!

Nieuws