Corderius College

Intermezzo-klas

Sommige hoogbegaafde leerlingen zijn in grote lijnen klaar met het basisschoolprogramma, maar zijn nog niet zover dat zij een goede overstap naar de brugklas kunnen maken. Om deze leerlingen hierin te helpen, biedt het Corderius College een intermezzo-jaar aan.

Doel intermezzo-jaar

Het doel van het intermezzo-jaar is dat de leerlingen na dit jaar zonder beperkingen kunnen deelnemen aan het vwo-programma in de brugklas van het Corderius College of een andere middelbare school.

 • We bieden de leerlingen uitdaging en werken aan het versterken van hun executieve-, leer- en sociaal-emotionele vaardigheden.
 • We helpen de leerlingen met hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Hiaten en/of leerachterstanden (minder dan een jaar) worden aangepakt.

Voor welke leerlingen?

Het  intermezzo-jaar is bedoeld voor leerlingen die voldoen aan onderstaande kenmerken:

 • De leerling heeft aantoonbaar vwo-potentie. Dit kan blijken uit observaties, informatie uit het leerlingvolgsysteem, intelligentietesten en/of psychologische rapporten.
 • De leerling heeft de basisschoolstof grotendeels doorlopen, maar er zijn nog hiaten bij de kernvakken rekenen/wiskunde, taal/Nederlands en Engels als gevolg van versnellen. De leerachterstanden zijn zodanig dat ze in één schooljaar weggewerkt kunnen worden.
 • Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de sociale en/of emotionele ontwikkeling achterblijft bij de intellectuele ontwikkeling van de leerling, wat tot stress en frustratie kan leiden en vaak door de omgeving als ‘jong gedrag’ bestempeld kan worden.

Onderstaande signalen kunnen tevens een reden zijn om de intermezzo-klas te overwegen:

 • Het leren wordt snel ‘saai’ gevonden.
 • De leerling heeft moeite met vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig werken en het stellen van vragen.
 • De leerling is gemotiveerd en laat talent zien in creatieve en uitdagende opdrachten, maar heeft grote moeite met opdrachten die gericht zijn op reproductie.
 • Met tegenzin naar school gaan.
 • Slecht slapen als gevolg van schoolstress.
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 • Gepest worden.
 • Moeilijk om kunnen gaan met de ‘leerkuil’.
 • Boos/verdrietig worden als iets niet lukt.
 • Antwoorden niet op willen schrijven met als argument: ‘Ik weet het toch?’.
 • Zich niet geaccepteerd voelen op school/in de klas.
 • Meer kunnen bedenken dan zelf kunnen uitvoeren, wat leidt tot frustratie.

Is de leerling hoogbegaafd en speelt er daarnaast andere voorliggende problematiek die de algemene ontwikkeling in de weg staat? Dan is de intermezzo-klas niet de aangewezen plek voor deze leerling.

Procedure

Ouders melden hun kind aan per e-mail via intermezzo@corderius.nl. Dit moet voor 1 december van het betreffende schooljaar. Aanmelden doet u samen met de basisschool, deze moet de aanmelding kunnen onderbouwen en achter de aanmelding staan. Aanmeldingen ná 1 december worden alleen in behandeling genomen als er nog plaats is.

De aanmelding is compleet en nemen we in behandeling als de volgende stukken aanwezig zijn:

Indien nodig wordt meer informatie opgevraagd om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Bij het bepalen van toelaatbaarheid zullen de uitgangspunten van het schoolondersteuningsprofiel 2023-2024 van het Corderius College, aangevuld met de hierboven beschreven criteria, leidend zijn.
In januari volgen er observatiemomenten, hierbij nodigen wij potentiële leerlingen uit op het Corderius College. In februari volgt uitsluitsel over plaatsing in de intermezzo-klas.

Zodra bekend is welke leerlingen in de intermezzo-klas komen, organiseert het Corderius een middag waarop leerlingen vragen kunnen stellen en elkaar en hun mentoren kunnen ontmoeten. We hopen zo elkaar alvast beter te leren kennen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via intermezzo@corderius.nl.

Op maandag 7 oktober 2024 om 19.00 uur organiseren wij een voorlichtingsavond over onze intermezzo-klas. Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en docenten basisschool. U kunt zich hiervoor inschrijven via onderstaand formulier.

Nieuws

Let op: phishingmail Iddink

Er worden op dit moment phishingmails verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Let op: Iddink en de school vragen nooit om via e-mail, sms of telefoon persoonlijke gegevens te verstrekken.

Lees meer >>>

Werkzaamheden school

Vanaf maandag 1 juli 2024 wordt er gestart met de dakrenovatie van onze school. Het complete dak wordt voorzien van nieuwe dakisolatie, dakpannen en ongeveer 460 zonnepanelen. Dit alles zal tot ongeveer eind augustus duren.

Lees meer >>>

Examenmateriaal

Examenleerlingen bestellen in deze periode regelmatig aanvullend examenmateriaal via de website van Iddink, maar door de cyberaanval is dat nu niet mogelijk. Hoe dan wel?

Lees meer >>>

Techniek ontdekken bij de Techclub

Ben jij geïnteresseerd in techniek? Of weet je niet zo goed wat je er mee kan? Kom dan eens langs bij T is for Tech om kennis te maken met de wereld van techniek!

Lees meer >>>

AD- mobieltjes in de school

Mooi artikel uit het AD Amersfoort over hoe het nu gaat op school na invoering verbod mobieltjes.

Lees meer >>>

Ieder kind moet kunnen meedoen

Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken (o.a. schoolreisje, fiets, laptop, sport), moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Stichting Leergeld Amersfoort biedt ondersteuning aan huishoudens met kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer >>>

Meerscholen

Per 1 januari 2023 zijn de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College op bestuurlijk niveau gefuseerd tot Stichting Meerscholen.

Lees meer >>>

Goed burgerschap

Een mooi artikel over hoe wij als school omgaan met sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie.

Lees meer >>>

Leaphy Easybloqs

Mooie nieuwe ontwikkeling bij robotica! Maak kennis met Leaphy Easybloqs: educatieve programmeersoftware voor robots. Zo wordt robotica toegankelijk voor iedereen!

Lees meer >>>