Corderius College

Intermezzo-klas

Sommige hoogbegaafde leerlingen zijn in grote lijnen klaar met het basisschoolprogramma, maar zijn nog niet zover dat zij een goede overstap naar de brugklas kunnen maken. Om deze leerlingen hierin te helpen, biedt het Corderius College een intermezzo-jaar aan.

Doel intermezzo-jaar

Het doel van het intermezzo-jaar is dat de leerlingen na dit jaar zonder beperkingen kunnen deelnemen aan het vwo-programma in de brugklas van het Corderius College of een andere middelbare school.

 • We bieden de leerlingen uitdaging en werken aan het versterken van hun executieve-, leer- en sociaal-emotionele vaardigheden.
 • We helpen de leerlingen met hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Hiaten en/of leerachterstanden (minder dan een jaar) worden aangepakt.

Voor welke leerlingen?

Het  intermezzo-jaar is bedoeld voor leerlingen die voldoen aan onderstaande kenmerken:

 • De leerling heeft aantoonbaar vwo-potentie. Dit kan blijken uit observaties, informatie uit het leerlingvolgsysteem, intelligentietesten en/of psychologische rapporten.
 • De leerling heeft de basisschoolstof grotendeels doorlopen, maar er zijn nog hiaten bij de kernvakken rekenen/wiskunde, taal/Nederlands en Engels als gevolg van versnellen. De leerachterstanden zijn zodanig dat ze in één schooljaar weggewerkt kunnen worden.
 • Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de sociale en/of emotionele ontwikkeling achterblijft bij de intellectuele ontwikkeling van de leerling, wat tot stress en frustratie kan leiden en vaak door de omgeving als ‘jong gedrag’ bestempeld kan worden.

Onderstaande signalen kunnen tevens een reden zijn om de intermezzo-klas te overwegen:

 • Het leren wordt snel ‘saai’ gevonden.
 • De leerling heeft moeite met vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig werken en het stellen van vragen.
 • De leerling is gemotiveerd en laat talent zien in creatieve en uitdagende opdrachten, maar heeft grote moeite met opdrachten die gericht zijn op reproductie.
 • Met tegenzin naar school gaan.
 • Slecht slapen als gevolg van schoolstress.
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 • Gepest worden.
 • Moeilijk om kunnen gaan met de ‘leerkuil’.
 • Boos/verdrietig worden als iets niet lukt.
 • Antwoorden niet op willen schrijven met als argument: ‘Ik weet het toch?’.
 • Zich niet geaccepteerd voelen op school/in de klas.
 • Meer kunnen bedenken dan zelf kunnen uitvoeren, wat leidt tot frustratie.

Is de leerling hoogbegaafd en speelt er daarnaast andere voorliggende problematiek die de algemene ontwikkeling in de weg staat? Dan is de intermezzo-klas niet de aangewezen plek voor deze leerling.

Procedure

Ouders melden hun kind aan per e-mail via intermezzo@corderius.nl. Dit moet voor 1 december van het betreffende schooljaar. Aanmelden doet u samen met de basisschool, deze moet de aanmelding kunnen onderbouwen en achter de aanmelding staan. Aanmeldingen ná 1 december worden alleen in behandeling genomen als er nog plaats is.

De aanmelding is compleet en nemen we in behandeling als de volgende stukken aanwezig zijn:

Indien nodig wordt meer informatie opgevraagd om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Bij het bepalen van toelaatbaarheid zullen de uitgangspunten van het schoolondersteuningsprofiel 2023-2024 van het Corderius College, aangevuld met de hierboven beschreven criteria, leidend zijn.
In januari volgen er observatiemomenten, hierbij nodigen wij potentiële leerlingen uit op het Corderius College. In februari volgt uitsluitsel over plaatsing in de intermezzo-klas.

Zodra bekend is welke leerlingen in de intermezzo-klas komen, organiseert het Corderius een middag waarop leerlingen vragen kunnen stellen en elkaar en hun mentoren kunnen ontmoeten. We hopen zo elkaar alvast beter te leren kennen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via intermezzo@corderius.nl.

Nieuws