Corderius College

Havo

Kies je voor de havo-opleiding op het Corderius dan bieden wij jou een uitdagend programma op onder andere cultureel, technisch en economisch gebied. Zowel in het normale programma als daarbuiten is er voor jou veel te kiezen en word je uitgedaagd om jouw talent te laten zien. Onze betrokken docenten begeleiden je daarbij en helpen je om jouw doelen te bereiken!

Onze havo-folder

Schoolcultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je gelukkig voelt op school en leuke vrienden maakt. Daar maken we dan ook bewust werk van! Jouw mentor zet zich in voor een prettig klasklimaat en voor goede onderlinge verhoudingen. Omdat jouw mentor jou ook zelf lesgeeft, versterkt dit de relatie tussen jullie. Ook andere docenten vinden het heel belangrijk dat het contact met jou goed is. Wij hechten daarom heel veel waarde aan een persoonlijke benadering. Op het Corderius ben je nooit anoniem! Je wordt gekend en je mag jezelf zijn – dat vinden wij heel belangrijk om samen een veilige school te zijn en blijven.

Traject

In de brugklas begin je in een mavo/havo klas of in een havo/vwo klas. Na het eerste jaar bekijk je samen met jouw mentor op basis van jouw cijfers welke richting je op gaat. Wordt het havo of toch vwo?

Misschien ben je een laatbloeier en zijn jouw cijfers nog niet goed genoeg om door te kunnen naar het vwo, maar zijn het wel bovengemiddelde cijfers voor het havo. In dat geval kun je doorstromen naar een havo/vwo 2 klas. Na het tweede jaar kies je voor havo of vwo.

Na het behalen van je havo-diploma kun je naar het hbo of het mbo. Wij hebben intensief contact met diverse Hogescholen en kunnen je daarom goed begeleiden bij het maken van de juiste keuze.

Wil je na de havo graag doorstromen naar de vijfde klas van het atheneum? Dan kun je bij ons een extra examenvak volgen waardoor jouw slagingskans wordt vergroot. Daarnaast geldt een speciale toelatingsprocedure die als doel heeft om goed na te gaan of een vervolg in atheneum 5 aansluit bij jouw ambities en mogelijkheden.

Vakkenpakket

In de leerjaren 1, 2 en 3 krijg je les in de vakken godsdienst & levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, informatica, bsm (bewegen, sport & maatschappij), natuurkunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, gymnastiek, scheikunde en economie.

In de leerjaren 4 en 5 bestaat het vakkenpakket van alle havo-leerlingen uit 3 delen:

 1. Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken.
 2. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding. De profielen zijn:
  – Cultuur & maatschappij
  – Economie & maatschappij
  – Natuur & gezondheid
  – Natuur & techniek
 3. Het vrije deel. Hierin kies je 1 of meer vakken om je profiel aan te vullen of te verbreden. We bieden onder andere de volgende keuzevakken als examenvak aan:
  – Natuur, leven & technologie
  – Spaans
  – Kunstvak muziek
  – Kunstvak beeldend
  – Filosofie
  – Bedrijfseconomie

Om financiële redenen wordt een keuzevak doorgaans ingevoerd als er minstens 15 belangstellenden zijn.

Extra uitdaging


U-Talent College

Het U-Talent College is bedoeld voor havo- leerlingen uit leerjaar 4 en 5 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Vanaf leerjaar 4 kun je meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen.

Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

Als je het U-Talent College positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

Cambridge English

Als je goed bent in Engels, kun je in klas 2 en 3 het First Certificate of Cambridge English behalen waarmee je makkelijker toegang krijgt tot een studie of stage in het buitenland.

Havo Business Project

Volg je in havo 4 het vak (bedrijfs)economie, dan werk je tijdens dit project onder begeleiding van docenten en externe partners aan jouw ondernemerschap. Een mooi stukje onderwijs in de praktijk!

Scala-pas

Als je het als leerling goed doet of als je een heel concreet plan hebt, dan kun je bij je mentor een scala-pas aanvragen. Met die pas mag je jezelf 3 uur per week vrij roosteren om aan de slag te gaan met jouw eigen project om zo je talent verder te ontwikkelen. Je hebt regelmatig contact met je mentor om te vertellen waar je mee bezig bent. Wil je meer weten over wat er te kiezen is binnen scala? Kijk dan hier op onze scala-website.

Masterskip

Als je in leerjaar 4 zit, gemotiveerd bent en bij voorkeur een natuurprofiel hebt gekozen, dan kun je je opgeven voor het Masterkip programma. Zes weken lang volg je je reguliere lesprogramma terwijl je met de grootste topzeilschoener ter wereld de oceaan oversteekt. Wil je een indruk krijgen van deze unieke reis? Lees dan dit verslag.

Science lab

Op vrijdagmiddagen kun je in ons science lab werken aan een science project naar keuze (bv robotica, lasersnijden, 3d printen). Iedere leerling van het Corderius is welkom!

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Excursies en activiteiten

En uiteraard is er ook tijd vrijgemaakt voor excursies en andere leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • twee dagen België voor een mooi Franstalig programma
 • interessante stedenreizen naar bijvoorbeeld Lissabon, Madrid of Rome.
 • een week naar Normandië of een diaconale werkweek in Roemenië
 • uitwisselingsreizen naar bijvoorbeeld Finland, Hongarije of Italië
 • projectweek Binnenstebuiten waarin je waardevolle gebouwen en musea in Amersfoort bezoekt.

Daarnaast kun je meedoen aan:

 • Kunst- en vliegwerk: een avond waarop leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talent te tonen aan medeleerlingen en ouders.
 • De jaarlijkse Kerstmusical.
 • Goede doelen en maatschappelijke stages.

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Contact

Heb je vragen over het havo? Dan kun je altijd contact opnemen met de conrector van het havo, de heer M.D. Bakker (Rino) via bakkerr@corderius.nl of 033 – 247 30 60.

Nieuws