Corderius College

Havo

Op het havo vind je heel veel mogelijkheden om jouw talent te laten zien. Naast de bijzondere vakken die je kunt kiezen, mag je bijvoorbeeld ook meepraten in het leerlingenplatform: jouw mening doet ertoe! Ook organiseert de school diverse activiteiten waarin je jouw talent kunt tonen. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden voor vakken als biologie, wiskunde, natuurkunde of scheikunde. Misschien wil je wel deelnemen aan schrijf- of debatwedstrijden? Of kun jij in de jaarlijkse en beroemde Kerstmusical je zang-, dans-, of acteertalent kwijt? Als jij iets wilt bereiken, zoeken wij samen met jou naar een mogelijkheid!

havo Corderius College Amersfoort

Cultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je gelukkig voelt op school en leuke vrienden maakt. Daar maken we dan ook bewust werk van! Jouw mentor zet zich in voor een prettig klasklimaat en voor goede onderlinge verhoudingen. Omdat jouw mentor in de bovenbouw ook zelf lesgeeft, versterkt dit de relatie tussen jullie. Ook andere docenten vinden het heel belangrijk dat het contact met jou goed is. Wij hechten daarom heel veel waarde aan een persoonlijke benadering. Op het Corderius ben je nooit anoniem! Je wordt gekend en je mag jezelf zijn – dat vinden wij heel belangrijk om samen een veilige school te zijn en blijven.

Traject

In de brugklas begin je in een mavo/havo klas of in een havo/vwo klas. Na het eerste jaar bekijk je samen met jouw mentor op basis van jouw cijfers welke richting je op gaat. Wordt het havo of toch vwo?

Misschien ben je een laatbloeier en zijn jouw cijfers nog niet goed genoeg om door te kunnen naar het vwo, maar zijn het wel bovengemiddelde cijfers voor het havo. In dat geval kun je doorstromen naar een havo/vwo 2 klas. Na het tweede jaar kies je voor havo of vwo.

Na het behalen van je havo-diploma kun je naar het hbo of het mbo. Wij hebben intensief contact met diverse Hogescholen en kunnen je daarom goed begeleiden bij het maken van de juiste keuze.

Wil je na de havo graag doorstromen naar de vijfde klas van het atheneum? Dan kun je bij ons een extra examenvak volgen waardoor jouw slagingskans wordt vergroot. Daarnaast geldt een speciale toelatingsprocedure die als doel heeft om goed na te gaan of een vervolg in atheneum 5 aansluit bij jouw ambities en mogelijkheden.

Vakkenpakket

In de leerjaren 1, 2 en 3 krijg je les in de vakken godsdienst & levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, gymnastiek, scheikunde en economie.

In de leerjaren 4 en 5 bestaat het vakkenpakket van alle havo-leerlingen uit 3 delen:

 1. Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken.
 2. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding. De profielen zijn:
  – Cultuur & Maatschappij
  – Economie & Maatschappij
  – Natuur & Gezondheid
  – Natuur & Techniek
 3. Het vrije deel. Hierin kies je 1 of meer vakken om je profiel aan te vullen of te verbreden. We bieden onder andere de volgende keuzevakken als examenvak aan:
  – Natuur, leven & technologie
  – Spaans
  – Kunstvak Muziek
  – Kunstvak Beeldend
  – Filosofie
  – Management & Organisatie

Om financiële redenen wordt een keuzevak doorgaans ingevoerd als er minstens 15 belangstellenden zijn.

Extra uitdaging


U-Talent College

Het U-Talent College is bedoeld voor havo- leerlingen uit leerjaar 4 en 5 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en /of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Vanaf leerjaar 4 kun je meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen.

Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

Als je het U-Talent College positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

Cambridge English

Als je goed bent in Engels, kun je in klas 2 en 3 het First Certificate of Cambridge English behalen waarmee je makkelijker toegang krijgt tot een studie of stage in het buitenland.

Talentpas

Als je het als leerling heel goed doet kan je een talentpas aanvragen. Met die pas mag je jezelf, in overleg met jouw coach, 3 uur per week (gedurende acht weken) vrij roosteren om aan de slag te gaan met een zelfgekozen project waar jouw interesse naar uitgaat en zo jouw talent (verder) te ontwikkelen.

Science lab

Op vrijdagmiddagen kun je in ons Science lab werken aan een science project naar keuze (bv robotica, lasersnijden, 3d printen). Iedere leerling van het Corderius is welkom!

Excursies en activiteiten

En uiteraard is er ook tijd vrijgemaakt voor excursies en andere leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • twee dagen België voor een mooi Franstalig programma
 • interessante stedenreizen naar bijvoorbeeld Lissabon, Madrid of Rome.
 • een week naar Normandië of een diaconale werkweek in Roemenië
 • uitwisselingsreizen naar bijvoorbeeld Finland, Hongarije of Italië
 • projectweek Cultureel Erfgoed (bezoek aan waardevolle gebouwen, en musea in Amersfoort)

Daarnaast kun je meedoen aan:

 • Kunst- en vliegwerk: een avond waarop leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talent te tonen aan medeleerlingen en ouders.
 • de jaarlijkse Kerstmusical
 • onze eigen schoolband!
 • Goede doelen en maatschappelijke stages

Contact

Heb je vragen over het havo? Dan kun je altijd contact opnemen met de conrector van het havo, de heer M.D. Bakker (Rino) via bakkerr@corderius.org of 033-2473060

Wil je de gezellige en leuke sfeer bij ons proeven? Ben je benieuwd naar ons Science lab, onze betrokken docenten en ons mooie brugklasgebouw? Kom dan naar ons Open Huis! De eerstvolgende zijn op woensdag 14 en donderdag 15 februari 2018 van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Nieuws