Corderius College

Gymnasium

Het gymnasium en het atheneum bereiden je voor op de universiteit. Daarom vallen beide opleidingen onder de noemer vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Heb je een brede interesse? Houd je wel van een uitdaging? Wil je moeite doen voor iets wat je niet makkelijk vindt? Vind je het leuk om te weten hoe een taal in elkaar zit? Dan is het gymnasium misschien wel iets voor jou!

Op het gymnasium is er extra aandacht voor de klassieke oudheid. Bij de talen Grieks en Latijn vergroot je je taalinzicht, wat helpt bij het aanleren van andere talen. Daarnaast kom je bij de begrippen van al je andere vakken veel Latijnse of Griekse woorden tegen.

Ook de klassieke cultuur komt aan bod. Niet alleen in de kunstuitingen van toen (denk aan tempels, standbeelden, aardewerk en mozaïeken) maar ook in de teksten die gelezen worden. In de Griekse toneelstukken, liefdesgedichten of Romeinse redevoeringen komen thema’s aan de orde die nog steeds actueel zijn: liefde, lot, slavernij, gastvrijheid… Hoe keek men daar in de oudheid tegenaan? En hoe vandaag de dag?

Kortom: op het gymnasium bestudeer je allerlei aspecten van een cultuur die aan de basis staat van de onze en dat verruimt je blik op de wereld.

 

Schoolcultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je gelukkig voelt op school en leuke vrienden maakt. Daar maken we dan ook bewust werk van! Jouw mentor zet zich in voor een prettig klasklimaat en voor goede onderlinge verhoudingen. Ook andere docenten vinden het heel belangrijk dat het contact met jou goed is. Wij hechten daarom heel veel waarde aan een persoonlijke benadering. Op het Corderius ben je nooit anoniem! Je wordt gekend en je mag jezelf zijn – dat vinden wij heel belangrijk om samen een veilige school te zijn en blijven. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan positieve groepsvorming vanuit de Positive Behaviour Support-gedachte.

Traject

De gymnasiumopleiding duurt 6 jaar. In het derde jaar kies je een profiel voor de bovenbouw. De samenstelling van het vakkenpakket is bepalend voor je verdere studiemogelijkheden. Daarom besteedt het Corderius College veel aandacht aan keuzebegeleiding. Na het gymnasium ben je klaar voor de universiteit. Wij begeleiden je graag bij het maken van de juiste vervolgstudie.

Vakkenpakket

Op het gymnasium krijg je vanaf het eerste jaar het vak Latijn. Ga je na het eerste jaar door met gymnasium, dan krijg je vanaf het tweede jaar ook het vak Grieks.
Een van deze 2 vakken kies je vervolgens als eindexamenvak. Daarnaast kies je één van de profielen.

In de leerjaren 1, 2 en 3 krijg je les in de vakken godsdienst & levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, gymnastiek, scheikunde en economie.

In de leerjaren 4, 5 en 6 bestaat het vakkenpakket van alle vwo-leerlingen uit 3 delen:

 1. Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst & levensbeschouwing en CKV. En bij ons op school volgen alle leerlingen het vak wetenschapsoriëntatie.
 2. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding. De profielen zijn:
  – Cultuur & maatschappij
  – Economie & maatschappij
  – Natuur & gezondheid
  – Natuur & techniek
 3. Het vrije deel. Hierin kies je 1 of meer vakken om je profiel aan te vullen of te verbreden. We bieden de volgende keuzevakken als examenvak aan: Grieks, Latijn, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie, management en organisatie. Uniek aan onze school is dat je naast deze keuzevakken ook nog kunt kiezen uit onderstaande keuzevakken. Deze vakken vinden om financiële redenen alleen doorgang als er minstens 15 belangstellenden zijn:
  – Natuur, leven & technologie
  – Spaans
  – Wiskunde D
  – Muziek
  – Beeldende vorming
  – Filosofie
  – Chinees
  – Informatica

Voor de exacte eisen om aan bovenstaande vakken mee te kunnen doen, verwijzen we je naar het profielkeuzeboekje.

Extra uitdaging

Masterclass

Kan en wil jij meer dan is de masterclass in leerjaar 1, 2 en 3 voor jou de uitgelezen oplossing. Je volgt de gewone lesstof in vier dagen en hebt 1 dag in de week masterclass. Je gaat dan samen met vak-experts met verschillende thema’s aan het werk. In de ochtend krijg je theorie, dan volgt een creatief intermezzo en ‘s middags ga je met het onderwerp aan de slag. Meer informatie hierover vind je op de pagina over de masterclass.

Cambridge English

Als je je extra wilt ontwikkelen in Engels, dan kun je in klas 2 en 3 het First Certificate of Cambridge English (FCE) behalen. Uiteraard kun je ook al gaan voor het Advanced Certificate of Cambridge English (CAE) waarmee je makkelijker toegang krijgt tot een studie of stage in het buitenland. Het hoogste certificaat dat je kunt behalen is het Proficiency Certificate (CPE). Als je dat hebt, beheers je het Engels bijna net zo goed als iemand die z’n hele leven Engels spreekt.

Chinees als examenvak

Vanaf klas 2 kun je Chinees als vak volgen (gegeven door een native speaker) en hier vervolgens ook examen in doen en hiervoor een erkend certificaat halen (Hanyu Shuiping Kaoshi). In klas 5 hebben we zelfs een uitwisseling met een school in Beijing in China.

Diplôme d’études en langue française (DELF)

In de bovenbouw is het mogelijk het Diplôme d’études en langue française (DELF) te halen. Dat is een officieel diploma dat door het Franse Ministerie van Onderwijs wordt uitgegeven om de vaardigheden van het Frans te waarborgen. Het is een belangrijke kwalificatie voor hoogopgeleid werk in vele landen.

U-Talent masterclasses

De masterclasses zijn bedoeld voor havo- en vwo- bovenbouwleerlingen die interesse hebben in de bètavakken. Het biedt handvatten voor het maken van studiekeuzes en voor inspiratie van profielwerkstukken. De U-Talent masterclasses bestaan uit één of twee dagen, waarbij er een mix is tussen praktijk en theorie. De dagen vinden plaats op het Science park de Uithof in Utrecht.

Scala

Voor leerlingen die daarin zijn geïnteresseerd hebben we op school een speciaal programma. Tijdens de zogenaamde scala-uren volgen leerlingen diverse modules over bijvoorbeeld robotica, leren programmeren, opera, debatclub, etc. Wil je meer weten over wat er te kiezen is binnen scala? Kijk dan hier op onze scala-website.

Scala-pas

Als je het als leerling goed doet of als je een heel concreet plan hebt, dan kun je bij je mentor een scala-pas aanvragen. Met die pas mag je jezelf 3 uur per week vrij roosteren om aan de slag te gaan met jouw eigen project om zo je talent verder te ontwikkelen. Je hebt regelmatig contact met je mentor om te vertellen waar je mee bezig bent.

Masterskip

Als je in leerjaar 4 of 5 zit, gemotiveerd bent en bij voorkeur een natuurprofiel hebt gekozen, dan kun je je opgeven voor het Masterkip programma. Zes weken lang volg je je reguliere lesprogramma terwijl je met de grootste topzeilschoener ter wereld de oceaan oversteekt. Wil je een indruk krijgen van deze unieke reis? Lees dan dit verslag.

Science lab

Op vrijdagmiddagen kun je in ons science lab werken aan een science project naar keuze (bv robotica, lasersnijden, 3d printen). Iedere leerling van het Corderius is welkom!

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Excursies en activiteiten

Uiteraard is er ook tijd vrijgemaakt voor excursies en andere leuke activiteiten:

 • Een bezoek aan het Archeon om te ervaren hoe de Romeinen vroeger leefden.
 • Een excursie naar Xanten (een Romeins stadje net over de grens in Duitsland).
 • Een tweedaagse reis naar Trier.
 • Theatervoorstellingen, bijvoorbeeld naar een Griekse tragedie.
 • De projectweek Binnenstebuiten waarin we diverse waardevolle gebouwen en musea in Amersfoort bezoeken.

En je kunt meedoen aan:

 • De Olympiade (een wedstrijd in bijvoorbeeld wiskunde, biologie of taal).
 • Kunst- en vliegwerk: een avond waarop leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talent te tonen aan medeleerlingen en ouders.
 • De jaarlijkse Kerstmusical.
 • Het debatteam.
 • Onze eigen schoolband.
 • Goede doelen en maatschappelijke stages.

Contact

Heb je vragen over het gymnasium? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via 033 – 247 30 60 of via corderius@corderius.nl.

Heb je gekozen voor het Corderius College? Hartstikke leuk, je bent welkom! Lees hier hoe je je kunt aanmelden.

Nieuws

Let op: phishingmail Iddink

Er worden op dit moment phishingmails verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Let op: Iddink en de school vragen nooit om via e-mail, sms of telefoon persoonlijke gegevens te verstrekken.

Lees meer >>>

Werkzaamheden school

Vanaf maandag 1 juli 2024 wordt er gestart met de dakrenovatie van onze school. Het complete dak wordt voorzien van nieuwe dakisolatie, dakpannen en ongeveer 460 zonnepanelen. Dit alles zal tot ongeveer eind augustus duren.

Lees meer >>>

Examenmateriaal

Examenleerlingen bestellen in deze periode regelmatig aanvullend examenmateriaal via de website van Iddink, maar door de cyberaanval is dat nu niet mogelijk. Hoe dan wel?

Lees meer >>>

Techniek ontdekken bij de Techclub

Ben jij geïnteresseerd in techniek? Of weet je niet zo goed wat je er mee kan? Kom dan eens langs bij T is for Tech om kennis te maken met de wereld van techniek!

Lees meer >>>

AD- mobieltjes in de school

Mooi artikel uit het AD Amersfoort over hoe het nu gaat op school na invoering verbod mobieltjes.

Lees meer >>>

Ieder kind moet kunnen meedoen

Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken (o.a. schoolreisje, fiets, laptop, sport), moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Stichting Leergeld Amersfoort biedt ondersteuning aan huishoudens met kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer >>>

Meerscholen

Per 1 januari 2023 zijn de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College op bestuurlijk niveau gefuseerd tot Stichting Meerscholen.

Lees meer >>>

Goed burgerschap

Een mooi artikel over hoe wij als school omgaan met sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie.

Lees meer >>>

Leaphy Easybloqs

Mooie nieuwe ontwikkeling bij robotica! Maak kennis met Leaphy Easybloqs: educatieve programmeersoftware voor robots. Zo wordt robotica toegankelijk voor iedereen!

Lees meer >>>