Corderius College

Gymnasium

Het gymnasium en het atheneum bereiden je voor op de universiteit. Daarom vallen beide opleidingen onder de noemer vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Houd je van puzzelen, kun je goed leren en lees je graag over van alles en nog wat? Vind je het leuk om te weten hoe een taal in elkaar zit, kun je logisch nadenken en geef je niet snel op? Dan is het gymnasium misschien wel iets voor jou! Op het gymnasium is er extra aandacht voor de samenhang van de verschillende vakken en de historische achtergrond daarvan. Het gymnasium biedt net iets meer, maar vraagt ook meer.

Zoals je zult merken gaat het er op de middelbare school anders aan toe dan op de basisschool. Wij vinden het daarom belangrijk om jou goed te begeleiden en helpen jou onder andere bij het leren leren en bij andere vaardigheden die belangrijk zijn om jouw schoolloopbaan goed te doorlopen.

Cultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je gelukkig voelt op school en leuke vrienden maakt. Daar maken we dan ook bewust werk van! Jouw mentor zet zich in voor een prettig klasklimaat en voor goede onderlinge verhoudingen. Omdat jouw mentor in de bovenbouw ook zelf lesgeeft, versterkt dit de relatie tussen jullie. Ook andere docenten vinden het heel belangrijk dat het contact met jou goed is. Wij hechten daarom heel veel waarde aan een persoonlijke benadering. Op het Corderius ben je nooit anoniem! Je wordt gekend en je mag jezelf zijn – dat vinden wij heel belangrijk om samen een veilige school te zijn en blijven.

Traject

De gymnasiumopleiding duurt 6 jaar. In het vierde jaar kies je een profiel. De samenstelling van het vakkenpakket is bepalend voor je verdere studiemogelijkheden. Daarom besteedt het Corderius College veel aandacht aan keuzebegeleiding. Na het gymnasium ben je klaar voor de universiteit. Wij begeleiden je graag bij het maken van de juiste vervolgstudie.

Vakkenpakket

Als de kennismaking in de brugklas goed is bevallen, volg je vanaf het tweede leerjaar Grieks en Latijn. Een van deze 2 vakken kies je vervolgens als eindexamenvak. Ook kies je één van de profielen.

In de leerjaren 1, 2 en 3 krijg je les in de vakken godsdienst & levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, gymnastiek, scheikunde en economie.

In de leerjaren 4, 5 en 6 bestaat het vakkenpakket van alle vwo-leerlingen uit 3 delen:

 1. Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst & levensbeschouwing en CKV. En bij ons op school volgen alle leerlingen het vak wetenschapsoriëntatie.
 2. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding. De profielen zijn:
  – Cultuur & maatschappij
  – Economie & maatschappij
  – Natuur & gezondheid
  – Natuur & techniek
 3. Het vrije deel. Hierin kies je 1 of meer vakken om je profiel aan te vullen of te verbreden. We bieden de volgende keuzevakken als examenvak aan: Grieks, Latijn, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie, management en organisatie. Uniek aan onze school is dat je naast deze keuzevakken ook nog kunt kiezen uit onderstaande keuzevakken. Deze vakken vinden om financiële redenen alleen doorgang als er minstens 15 belangstellenden zijn:
  – Natuur, leven & technologie
  – Spaans
  – Wiskunde D
  – Muziek
  – Beeldende vorming
  – Filosofie
  – Chinees
  – Informatica

Voor de exacte eisen om aan bovenstaande vakken mee te kunnen doen, verwijzen we je naar het profielkeuzeboekje (pagina 4).

Extra uitdaging

Masterclass

Kan en wil jij meer dan is de masterclass in leerjaar 1, 2 en 3 voor jou de uitgelezen oplossing. Je volgt de gewone lesstof in vier dagen en hebt 1 dag in de week masterclass. Je gaat dan samen met vak-experts met verschillende thema’s aan het werk. In de ochtend krijg je theorie, dan volgt een creatief intermezzo en ‘s middags ga je met het onderwerp aan de slag. Meer informatie hierover vind je op de pagina over de masterclass.

Cambridge English

Als je je extra wilt ontwikkelen in Engels, dan kun je in klas 2 en 3 het First Certificate of Cambridge English (FCE) behalen. Uiteraard kun je ook al gaan voor het Advanced Certificate of Cambridge English (CAE) waarmee je makkelijker toegang krijgt tot een studie of stage in het buitenland. Het hoogste certificaat dat je kunt behalen is het Proficiency Certificate (CPE). Als je dat hebt, beheers je het Engels bijna net zo goed als iemand die z’n hele leven Engels spreekt.

Chinees als examenvak

Vanaf klas 2 kun je Chinees als vak volgen (gegeven door een native speaker) en hier vervolgens ook examen in doen en hiervoor een erkend certificaat halen (Hanyu Shuiping Kaoshi). In klas 5 hebben we zelfs een uitwisseling met een school in Beijing in China.

U-Talent Academy

De U-Talent Academy is bedoeld voor vwo-leerlingen uit leerjaar 5 en 6 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Je kunt meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Het betreft een speciaal programma dat 5 keer per jaar gedurende 2 achtereenvolgende dagen op de Universiteit in Utrecht wordt aangeboden. Naar aanleiding van het programma op die dagen ga je min of meer zelfstandig verder met de bètavakken op school en werk je samen aan uitdagende en verdiepende projecten.

Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

Als je het U-Talentprogramma positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

Talenturen

Voor leerlingen die daarin in zijn geïnteresseerd hebben we op school een speciaal programma met bètaonderwijs. Tijdens de zogenaamde talenturen volgen leerlingen modules over sterrenkunde, quantummechanica, leren programmeren, ‘beton maken’, nanotechnologie, etc.

Talentpas

Als je het als leerling heel goed doet kan je een talentpas aanvragen. Met die pas mag je jezelf, in overleg met jouw coach, 3 uur per week (gedurende acht weken) vrij roosteren om aan de slag te gaan met een zelfgekozen project waar jouw interesse naar uitgaat om zo jouw talent (verder) te ontwikkelen.

Science lab

Op vrijdagmiddagen kun je in ons Science lab werken aan een science project naar keuze (bv robotica, lasersnijden, 3d printen). Iedere leerling van het Corderius is welkom!

Masterskip

Als je in leerjaar 4 of 5 zit, gemotiveerd bent en bij voorkeur een natuurprofiel hebt gekozen, dan kun je je opgeven voor het Masterkip programma. Zes weken lang volg je je reguliere lesprogramma terwijl je met de grootste topzeilschoener ter wereld de oceaan oversteekt. Wil je een indruk krijgen van deze unieke reis? Lees dan dit verslag.

Excursies en activiteiten

Uiteraard is er ook tijd vrijgemaakt voor excursies en andere leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een bezoek aan het Archeon om te ervaren hoe de Romeinen vroeger leefden.
 • Een excursie naar Xanten (een Romeins stadje net over de grens in Duitsland).
 • De Corderius gymnasiumdag waar je bijvoorbeeld Romeins leert koken of in een toneelstuk van een Griekse mythe kunt spelen.
 • Een tweedaagse reis naar Trier.
 • Theatervoorstellingen, bijvoorbeeld naar een Griekse tragedie.
 • De projectweek Cultureel Erfgoed (bezoek aan waardevolle gebouwen en musea in Amersfoort).

En je kunt meedoen aan:

 • de Olympiade (een wedstrijd in bijvoorbeeld wiskunde, biologie of taal),
 • kunst- en vliegwerk: een avond waarop leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talent te tonen aan medeleerlingen en ouders,
 • de jaarlijkse Kerstmusical,
 • het debatteam,
 • onze eigen schoolband,
 • goede doelen en maatschappelijke stages.

Contact

Heb je vragen over het gymnasium? Dan kun je altijd contact opnemen met de conrector van het vwo, mevrouw dr. J.C. Compaan (Josje) via compaanj@corderius.nl of 033 – 247 30 60.

Daarnaast is een bezoek aan ons Open Huis een mooie manier om de veilige en betrokken sfeer binnen onze school te proeven, docenten te ontmoeten en in gesprek te gaan met leerlingen. Het Open Huis vindt in 2019 plaats op woensdag 13 februari en donderdag 14 februari van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Op maandag 21 januari 2019 is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een speciale voorlichtingsavond over ons atheneum, ons gymnasium en onze masterclass. Daarvoor kun je je, samen met je ouders of verzorgers, hier inschrijven.

 

Nieuws