Corderius College

Gymnasium

Het gymnasium en het atheneum bereiden je voor op de universiteit. Daarom vallen beide opleidingen onder de noemer vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Het Corderius College is de enige protestants-christelijke school in Amersfoort waar je gymnasiumonderwijs kunt volgen.

Houd je van puzzelen, kun je goed leren en lees je graag over van alles en nog wat? Vind je het leuk om te weten hoe een taal in elkaar zit, kun je logisch nadenken en geef je niet snel op? Dan is het gymnasium misschien wel iets voor jou! Op het gymnasium is er extra aandacht voor de samenhang van de verschillende vakken en de historische achtergrond daarvan. Het gymnasium biedt net iets meer, maar vraagt ook meer.

Zoals je zult merken gaat het er op de middelbare school anders aan toe dan op de basisschool. Wij vinden het daarom belangrijk om jou goed te begeleiden en helpen jou onder andere bij het leren leren en bij andere vaardigheden die belangrijk zijn om jouw schoolloopbaan goed te doorlopen.

gymnasium Corderius College Amersfoort

Cultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je gelukkig voelt op school en leuke vrienden maakt. Daar maken we dan ook bewust werk van! Jouw mentor zet zich in voor een prettig klasklimaat en voor goede onderlinge verhoudingen. Omdat jouw mentor in de bovenbouw ook zelf lesgeeft, versterkt dit de relatie tussen jullie. Ook andere docenten vinden het heel belangrijk dat het contact met jou goed is. Wij hechten daarom heel veel waarde aan een persoonlijke benadering. Op het Corderius ben je nooit anoniem! Je wordt gekend en je mag jezelf zijn – dat vinden wij heel belangrijk om samen een veilige school te zijn en blijven.

Traject

De gymnasiumopleiding duurt 6 jaar. In het vierde jaar kies je een profiel. De samenstelling van het vakkenpakket is bepalend voor je verdere studiemogelijkheden. Daarom besteedt het Corderius College veel aandacht aan keuzebegeleiding. Na het gymnasium ben je klaar voor de universiteit. Wij begeleiden je graag bij het maken van de juiste vervolgstudie.

Vakkenpakket

Als de kennismaking in de brugklas goed is bevallen, volg je vanaf het tweede leerjaar Grieks en Latijn. Een van deze 2 vakken kies je vervolgens als eindexamenvak. Ook kies je één van de profielen.

In de leerjaren 1, 2 en 3 krijg je les in de vakken godsdienst & levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, gymnastiek, scheikunde en economie.

In de leerjaren 4, 5 en 6 bestaat het vakkenpakket van alle vwo-leerlingen uit 3 delen:

 1. Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken. : Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst & levensbeschouwing en CKV. En bij ons op school volgen alle leerlingen het vak wetenschapsoriëntatie.
 2. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding. De profielen zijn:
  – Cultuur & Maatschappij
  – Economie & Maatschappij
  – Natuur & Gezondheid
  – Natuur & Techniek
 3. Het vrije deel. Hierin kies je 1 of meer vakken om je profiel aan te vullen of te verbreden. We bieden de volgende keuzevakken als examenvak aan: Grieks, Latijn, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie, management en organisatie. Uniek aan onze school is dat je naast deze keuzevakken ook nog kunt kiezen uit onderstaande keuzevakken. Deze vakken vinden om financiële redenen alleen doorgang als er minstens 15 belangstellenden zijn:
  – Natuur, leven & technologie
  – Spaans
  – Wiskunde D
  – Muziek
  – Beeldende vorming
  – Filosofie
  – Chinees
  – Informatica (vindt plaats op het Farel College in Amersfoort)

Voor de exacte eisen om aan bovenstaande vakken mee te kunnen doen, verwijzen we je naar het profielkeuzeboekje januari 2017 (pagina 4).

Extra uitdaging

Masterclass

Kan en wil jij meer dan is de masterclass in leerjaar 1, 2 en 3 voor jou de uitgelezen oplossing. Je volgt de gewone lesstof in vier dagen en hebt 1 dag in de week masterclass. Je gaat dan samen met vak-experts met verschillende thema’s aan het werk. In de ochtend krijg je theorie, dan volgt een creatief intermezzo en ‘s middags ga je met het onderwerp aan de slag. Meer informatie hierover vind je op de pagina over de masterclass.

Cambridge English

Als je goed bent in Engels, kun je in klas 2 en 3 het First Certificate of Cambridge English (FCE) behalen waarmee je makkelijker toegang krijgt tot een studie of stage in het buitenland. Vervolgens kun je in klas 4 en 5 gaan voor het Advanced Certificate of Cambridge English (CAE). Of als je echt goed in Engels bent, kun je zelfs het Proficiency Certificate behalen (CPE).

Chinees als examenvak

Vanaf klas 2 kun je Chinees als vak volgen (gegeven door een native speaker) en hier vervolgens ook examen in doen en hiervoor een erkend certificaat halen (Hanyu Shuiping Kaoshi). In klas 5 hebben we zelfs een uitwisseling met een school in Bejing in China.

U-Talent Academie

De U-Talent Academie is bedoeld voor vwo-leerlingen uit leerjaar 5 en 6 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Je kunt meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Het betreft een speciaal programma dat 5 keer per jaar gedurende 2 achtereenvolgende dagen op de Universiteit in Utrecht wordt aangeboden. Naar aanleiding van het programma op die dagen ga je min of meer zelfstandig verder met de bètavakken op school en werk je samen aan uitdagende en verdiepende projecten.

Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

Als je het U-talentprogramma positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

Talenturen

Voor leerlingen die daarin in zijn geïnteresseerd hebben we op school een speciaal programma met bètaonderwijs. Tijdens de zogenaamde talenturen volgen leerlingen modules over sterrenkunde, quantummechanica, leren programmeren, ‘beton maken’, nanotechnologie, etc.

Talentpas

Als je het als leerling heel goed doet kan je een talentpas aanvragen. Met die pas mag je jezelf, in overleg met jouw coach, 3 uur per week (gedurende acht weken) vrij roosteren om aan de slag te gaan met een zelfgekozen project waar jouw interesse naar uitgaat en zo jouw talent (verder) te ontwikkelen.

Science lab

Op vrijdagmiddagen kun je in ons Science lab werken aan een science project naar keuze (bv robotica, lasersnijden, 3d printen). Iedere leerling van het Corderius is welkom!

Excursies en activiteiten

Uiteraard is er ook tijd vrijgemaakt voor excursies en andere leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een dagje naar het Archeon (om te ervaren hoe de Romeinen vroeger leefden)
 • een excursie naar Xanten (een Romeins stadje net over de grens in Duitsland)
 • een gymnasiumdag (waar je bijvoorbeeld Romeins leert koken of in een toneelstuk van een Griekse mythe kunt spelen)
 • twee dagen Trier
 • een rondleiding door het Paleis op de Dam
 • een avondje theater (bijvoorbeeld naar de opvoering van een Griekse tragedie)
 • projectweek Cultureel Erfgoed (bezoek aan waardevolle gebouwen, en musea in Amersfoort)

En je kunt meedoen aan:

 • de Olympiade: een wedstrijd in bijvoorbeeld wiskunde, biologie of taal.
 • Kunst- en vliegwerk
  Een avond waarop leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talent te tonen aan medeleerlingen en ouders.
 • de jaarlijkse Kerstmusical
 • aan het debatteam
 • onze eigen schoolband!
 • Goede doelen en maatschappelijke stages

Contact

Heb je vragen over het gymnasium? Dan kun je altijd contact opnemen met de conrector van het vwo, mevrouw Dr. J.C. Compaan (Josje) via compaanj@corderius.org of 033-2473060.

Wil je de gezellige en leuke sfeer bij ons proeven? Kom dan naar onze speciale voorlichtingsavond over het atheneum, het gymnasium en de masterclass op maandag 22 januari 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Je kunt je hier aanmelden.

Nieuws