Corderius College

Atheneum

Het gymnasium en het atheneum bereiden je voor op de universiteit. Daarom vallen beide opleidingen onder de noemer vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Op het atheneum is erg veel mogelijk. We bieden veel extra uitdaging aan leerlingen die meer willen en kunnen en besteden daarnaast ruim aandacht aan culturele en maatschappelijke vorming.

Zoals je zult merken gaat het er op de middelbare school anders aan toe dan op de basisschool. Wij vinden het daarom belangrijk om jou goed te begeleiden en helpen jou onder andere bij het leren leren en bij andere vaardigheden die belangrijk zijn om jouw schoolloopbaan goed te doorlopen.

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Schoolcultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je gelukkig voelt op school en leuke vrienden maakt. Daar maken we dan ook bewust werk van! Jouw mentor zet zich in voor een prettig klasklimaat en voor goede onderlinge verhoudingen. Ook andere docenten vinden het heel belangrijk dat het contact met jou goed is. Wij hechten daarom heel veel waarde aan een persoonlijke benadering. Op het Corderius ben je nooit anoniem! Je wordt gekend en je mag jezelf zijn – dat vinden wij heel belangrijk om samen een veilige school te zijn en blijven. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan positieve groepsvorming vanuit de Positive Behaviour Support-gedachte.

Traject

De atheneumopleiding duurt 6 jaar. In het vierde jaar kies je een profiel. De samenstelling van het vakkenpakket is bepalend voor je verdere studiemogelijkheden. Daarom besteedt het Corderius College veel aandacht aan keuzebegeleiding.

Na het atheneum ben je klaar voor de universiteit. Wij begeleiden je graag bij het maken van de juiste vervolgstudie.

Vakkenpakket

In de leerjaren 1, 2 en 3 krijg je les in de vakken godsdienst & levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, gymnastiek, scheikunde en economie.

In de leerjaren 4, 5 en 6 bestaat het vakkenpakket van alle vwo-leerlingen uit 3 delen:

 1. Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst & levensbeschouwing en CKV. En bij ons op school volgen alle leerlingen het vak wetenschapsoriëntatie.
 2. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding. De profielen zijn:
  – Cultuur & maatschappij
  – Economie & maatschappij
  – Natuur & gezondheid
  – Natuur & techniek
 3. Het vrije deel. Hierin kies je 1 of meer vakken om je profiel aan te vullen of te verbreden. We bieden de volgende keuzevakken als examenvak aan: Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie, management en organisatie. Uniek aan onze school is dat je naast deze keuzevakken ook nog kunt kiezen uit onderstaande keuzevakken. Deze vakken vinden om financiële redenen alleen doorgang als er minstens 15 belangstellenden zijn:
  – Natuur, leven & technologie
  – Spaans
  – Wiskunde D
  – Muziek
  – Beeldende vorming
  – Filosofie
  – Chinees
  – Informatica

Voor de exacte eisen om aan bovenstaande vakken mee te kunnen doen, verwijzen we je naar het profielkeuzeboekje.

Extra uitdaging

Masterclass

Kan en wil jij meer dan is de masterclass in leerjaar 1, 2 en 3 voor jou de uitgelezen oplossing. Je volgt de gewone lesstof in vier dagen en hebt 1 dag in de week masterclass. Je gaat dan samen met vakexperts met verschillende thema’s aan het werk. In de ochtend krijg je theorie, dan volgt een creatief intermezzo en ‘s middags ga je met het onderwerp aan de slag. Meer informatie hierover vind je op de pagina over de masterclass.

Cambridge English

Als je je extra wilt ontwikkelen in Engels, dan kun je in klas 2 en 3 het First Certificate of Cambridge English (FCE) behalen. Uiteraard kun je ook al gaan voor het Advanced Certificate of Cambridge English (CAE) waarmee je makkelijker toegang krijgt tot een studie of stage in het buitenland. Het hoogste certificaat dat je kunt behalen is het Proficiency Certificate (CPE). Als je dat hebt, beheers je het Engels bijna net zo goed als iemand die z’n hele leven Engels spreekt.

Chinees als examenvak

Vanaf klas 2 kun je Chinees als vak volgen (gegeven door een native speaker) en hier vervolgens ook examen in doen en hiervoor een erkend certificaat halen (Hanyu Shuiping Kaoshi). In klas 5 hebben we zelfs een uitwisseling met een school in Beijing in China.

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Diplôme d’études en langue française (DELF)

In de bovenbouw is het mogelijk het Diplôme d’études en langue française (DELF) te halen. Dat is een officieel diploma dat door het Franse Ministerie van Onderwijs wordt uitgegeven om de vaardigheden van het Frans te waarborgen. Het is een belangrijke kwalificatie voor hoogopgeleid werk in vele landen.

U-Talent Academy

De U-Talent Academy is bedoeld voor vwo-leerlingen uit leerjaar 5 en 6 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Je kunt meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Het betreft een speciaal programma dat 5 keer per jaar gedurende 2 achtereenvolgende dagen op de Universiteit in Utrecht wordt aangeboden. Naar aanleiding van het programma op die dagen ga je min of meer zelfstandig verder met de bètavakken op school en werk je samen aan uitdagende en verdiepende projecten.

Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

Als je het U-Talentprogramma positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

Talenturen

Voor leerlingen die daarin zijn geïnteresseerd hebben we op school een speciaal programma in bètaonderwijs. Tijdens de zogenaamde talenturen volgen leerlingen modules over sterrenkunde, quantummechanica, leren programmeren, ‘beton maken’, nanotechnologie, etc.

Scala-pas

Als je het als leerling goed doet of als je een heel concreet plan hebt, dan kun je bij je mentor een scala-pas aanvragen. Met die pas mag je jezelf 3 uur per week vrij roosteren om aan de slag te gaan met jouw eigen project om zo je talent verder te ontwikkelen. Je hebt regelmatig contact met je mentor om te vertellen waar je mee bezig bent. Wil je meer weten over wat er te kiezen is binnen scala? Kijk dan hier op onze scala-website.

Masterskip

Als je in leerjaar 4 of 5 zit, gemotiveerd bent en bij voorkeur een natuurprofiel hebt gekozen, dan kun je je opgeven voor het Masterkip programma. Zes weken lang volg je je reguliere lesprogramma terwijl je met de grootste topzeilschoener ter wereld de oceaan oversteekt. Wil je een indruk krijgen van deze unieke reis? Lees dan dit verslag.

Science lab

Op vrijdagmiddagen kun je in ons science lab werken aan een science project naar keuze (bv robotica, lasersnijden, 3d printen). Iedere leerling van het Corderius is welkom!

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Excursies en activiteiten

Uiteraard is er ook tijd vrijgemaakt voor excursies en andere leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De projectweek Binnenstebuiten waarin we diverse waardevolle gebouwen en musea in Amersfoort bezoeken).
 • Excursies naar Münster, Keulen, Amsterdam en Den Haag.
 • Stedenreis.

En je kunt meedoen aan:

 • De Olympiade: een wedstrijd in bijvoorbeeld wiskunde, biologie of taal.
 • Kunst- en vliegwerk: een avond waarop leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talent te tonen aan medeleerlingen en ouders.
 • De jaarlijkse Kerstmusical.
 • Het debatteam.
 • Onze eigen schoolband.
 • Goede doelen en maatschappelijke stages.

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

Bekijk details

Contact

Heb je vragen over het atheneum? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via 033 – 247 30 60 of via corderius@corderius.nl.

Heb je gekozen voor het Corderius College? Hartstikke leuk, je bent welkom! Lees hier hoe je je kunt aanmelden.

Nieuws

Business project

In het kader van een business project, hebben leerlingen van het Corderius College een eigen website ontworpen waar Corderius-kleding gekocht kan worden.
Lees meer >>>

Fancy Fair voor Turkije

Leerlingen van het Corderius College organiseren op woensdag 15 maart een fancy fair voor Turkije.

Lees meer >>>

Tekenwedstrijd

De winnaar van onze Open Huis- tekenwedstrijd is bekend!

Lees meer >>>

Activiteitenweek

Deze week is er activiteitenweek op het Corderius College! Onze leerlingen kunnen verschillende leuke activiteiten doen.

Lees meer >>>

Meerscholen

Per 1 januari 2023 zijn de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College op bestuurlijk niveau gefuseerd tot Stichting Meerscholen.

Lees meer >>>

Reis naar Japan

Mooi artikel over onze leerlingen die een prachtige en educatieve reis hebben gemaakt naar Japan en een leerzame werkweek hebben gehad in Roemenie.

Lees meer >>>

BinnensteBuiten

Van woensdag 12 oktober t/m vrijdag 14 oktober vonden de Corderius BinnensteBuiten- dagen plaats!

Lees meer >>>

Corderius in Roemenie

Een groep leerlingen van het Corderius College is in het kader van de internationaliseringsreizen naar het Roemeense dorpje Târgusor afgereisd.

Lees meer >>>

Trots op leerling

Eén van onze leerlingen heeft in de zomervakantie een geweldig initiatief op poten gezet met onze Leaphy robots.

Lees meer >>>

Ieder kind moet kunnen meedoen

Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken (o.a. schoolreisje, fiets, laptop, sport), moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Stichting Leergeld Amersfoort biedt ondersteuning aan huishoudens met kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer >>>