Corderius College

Update 28 mei – corona

28 mei 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief)

Zoals eerder aangekondigd, gaan de middelbare scholen vanaf dinsdag 2 juni weer open. We zijn erg blij dat we de leerlingen weer live kunnen zien! De fysieke start van de school houdt wel in dat we bepaalde maatregelen hebben moeten stellen.

Algemene maatregelen

We nemen een aantal maatregelen om de 1,5 meter tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers te organiseren. Richtlijnen vanuit het RIVM en het protocol zijn daarbij leidend.

 • Aankomst op school vindt plaats in twee tijd-slots (wordt aangegeven in Magister): 8.35 uur en 8.45 uur. In Magister staat aangegeven op welk moment je verwacht wordt.
 • Leerlingen komen met de fiets naar school. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan roepen wij ouders op om zelf hun kinderen te brengen/halen of contact op te nemen met de eigen gemeente inzake leerlingenvervoer.
 • Aankomst en vertrek van leerlingen gaat via verschillende in- en uitgangen. Welke dit zijn, staat aangegeven in Magister, deze graag voor vertrek van huis controleren. De ruimte in de school waar de leerling wordt verwacht, staat in de Magister-agenda.
 • Alle leerlingen krijgen een vast gebied waar ze hun lessen, pauzes en tussenuren verblijven.
 • Voor de onderbouw-leerlingen geldt: de docenten wisselen van ruimte tussen de lessen.
 • Voor de bovenbouw-leerlingen geldt: de leerlingen krijgen een gebied aangewezen waarbinnen ze met hun klas de verschillende lessen volgen.
 • Leerlingen mogen niet wachten op het schoolplein en gaan direct naar binnen of naar huis.
 • Via posters en stickers worden de leerlingen gewezen op de 1,5 meter regel en andere regels ten behoeve van een veilige schoolomgeving.
 • De school voorziet in desinfecterende handgel en papieren handdoekjes bij alle ingangen.
 • In alle lokalen is tevens oppervlaktereiniging aanwezig. Leerlingen en docenten gebruiken deze om bij vertrek hun gebruikte tafels te reinigen.
 • De kantine blijft gesloten net als de kluisjes.
 • Ook voor leerlingen geldt dat ze niet naar school komen indien zij of hun gezinsleden klachten hebben conform de richtlijnen van het RIVM. Wanneer leerlingen/gezinsleden tot de risicogroep behoren, dan kan een leerling worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit moet worden doorgegeven aan de leerlingenbalie en aan de coördinator van de afdeling, zodat wij vooraf op de hoogte zijn.
 • Ook na 2 juni moeten de ziekmeldingen dagelijks worden doorgegeven via e-mail: balie@corderius.nl.
 • Om de leerlingen vast voor te bereiden op de terugkeer in school, is een ludiek instructiefilmpje gemaakt. Deze is hier te zien. Dit filmpje is alleen te zien als je via het schoolaccount bent ingelogd.

Maatregelen onderwijs

Om onderwijs op de school te kunnen faciliteren met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, is gekozen voor een verdeling in leerjaren. Door de dag waarop de leerjaren naar school komen wekelijks te rouleren, komen alle vakken en daarmee docenten een keer aan bod.

 • De brugklassen komen twee keer per week naar school, ingaande week 24 (maandag 8 juni).

 • Alle klassen (fysiek en digitaal) volgen het bestaande 30-minuten rooster.
 • Het 5e (flex)uur is uit het rooster gehaald en wordt verplaatst naar de middagen voor extra lessen.
 • Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, kunnen uitgenodigd worden gedurende de middagen, tussen 14.00 en 16.00 uur.
 • Lichamelijk onderwijs – vervalt tot aan de zomervakantie.
 • Technieklessen – vervallen tot aan de zomervakantie.
 • Beeldende vakken – vinden plaats volgens het huidige rooster in de lokalen waar leerlingen dan zijn.
 • Practica biologie, natuurkunde en scheikunde – vinden fysiek plaats indien het niet anders kan.

Toetsen
Gedurende de rest van het schooljaar is ervoor gekozen om alleen gecoördineerde toetsen te organiseren voor de voorexamenklassen (mavo-3, havo-4 en vwo-5 ) en alleen indien het een afsluitende toets van een domein uit het PTA betreft. Voor alle andere leerjaren geldt dat er geen gecoördineerde toetsen plaatsvinden.

Overgangsnormen

Omdat we het schooljaar anders gaan afsluiten dan we gewend zijn, zijn ook de overgangsnormen aangepast. In de vorige coronabrief hebben we die meegestuurd. Op de ouderpagina van de website zijn die na te lezen.

Wij verwachten dat wij met bovenstaande maatregelen een passende manier hebben gevonden om het schooljaar goed af te sluiten.

 

Met vriendelijke groet,

drs. Egbert Boerma

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws