Corderius College

Update 25 maart corona

25 maart 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief.)

 

In het kabinetsbesluit van afgelopen maandag is opnieuw dringend opgeroepen om tenminste anderhalve meter afstand tot elkaar te houden en daaraan is toegevoegd dat er maximaal 3 personen tegelijkertijd in een beperkte ruimte mogen.

Iedereen kan begrijpen dat het ‘afstand houden van elkaar’ én maximaal 3 personen in één ruimte van beperkte omvang, niet te combineren is met het geven van lessen op school. Dat is de reden dat alle scholen in Amersfoort (en nagenoeg alle scholen in Nederland) zijn gesloten. Dat is ook de reden dat het kabinet heeft besloten dat er in mei geen centrale examens worden afgenomen.

Het betekent ook dat wij momenteel alleen individuele examenleerlingen naar school laten komen, zodat zij hun noodzakelijke inhaalwerk kunnen doen. Ook zullen er straks (beperkt) schriftelijke toetsen worden afgenomen, maar dan wel met de nieuwe, aangescherpte richtlijnen als uitgangspunt.

Onderstaand staan wat concrete zaken, eerst voor de examenleerlingen:

  • Elke examenleerling moet zelf nagaan of het PTA in orde is. Let op: zonder compleet PTA kunnen er geen diploma’s worden uitgegeven. Dit geldt ook voor de handelingsdelen! Dat was altijd al zo en dat zal nu des te meer gelden. Neem dus nog deze week contact op met je docent en coördinator!
  • Het PTA voor het examenjaar, zoals dat vorige week is vastgesteld door de directie en de medezeggenschapsraad, blijft van kracht, inclusief de ‘coronaherkansingsregeling’. Ook verandert er niets aan de wegingen van de toetsen, zoals die in het PTA stonden. De geschrapte toetsen komen dus niet terug.
  • De coronaherkansingen worden van 14 t/m 17 april afgenomen; inschrijven doe je uiterlijk op donderdag 2 april, om 12:00 uur. Hoe het inschrijven zal gaan, wordt maandag a.s. bekendgemaakt. Het rooster en de lokaalindeling wordt op dinsdag 7 april bekend gemaakt.
  • De uitgestelde toetsweek voor de examenleerlingen (over periode 3) zal plaatsvinden in de periode van 6 mei t/m 15 mei. Vanwege de aangescherpte regels over afstand houden hebben we meer ruimtes en ook meer dagen nodig. Het kan trouwens zijn dat vakgroepen de schriftelijke toetsen op school alsnog gaan vervangen door andere toetsvormen. Dat hoor je uiteraard zo snel mogelijk.
  • De herkansingen over toetsweek 3 en de herkansing voor het SE vinden plaats op 25 en 26 mei. Aanvragen moeten uiterlijk 20 mei, 12:00 uur, bekend zijn.
  • De uitslag van het schoolexamen vindt plaats op vrijdag 29 mei. Dan weet je dus of je geslaagd bent. Net als bij het centraal examen zal er nog worden bepaald welke vakken minimaal voldoende moeten zijn en welke mogelijkheden voor een herkansing er worden aangeboden (de zgn. slaag/zak-regeling).

 

Voor de leerlingen uit de niet-examenjaren geldt het volgende:

  • De digitale lessen zijn net zo verplicht als de ‘gewone’ lessen op school. Je aanwezigheid wordt dus geregistreerd.
  • Docenten denken momenteel hard na over andere vormen van toetsing, want schriftelijke toetsen zijn tot begin juni niet mogelijk.
  • Uiteraard gaan we onze overgangsnormen tegen het licht houden, want de huidige situatie met de digitale lessen vereist aanpassing. Uitgangspunt voor de overgang blijft: wat heb je gedaan, waartoe ben je in staat, welke verwachtingen hebben de docenten die aan jou lesgeven? Op basis daarvan én op basis van de behaalde resultaten tot nog toe en die nog gaan komen, wordt er straks gedetermineerd en bevorderd. Om dit uit te werken hebben we tijd nodig.

 

Tenslotte nog een heel ander bericht:

Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus.

Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland, is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden. De jongeren die wonen in provincie Utrecht (met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die zij nodig hebben bij de nieuwe afspraak.

Voor informatie kijk op www.ggdru.nl.

Voor jongeren die wonen buiten de provincie Utrecht of in gemeente Utrecht: kijk op de website van je eigen GGD voor verdere informatie.

 

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

 

 

 

Nieuws