Corderius College

Update 23 maart corona

23 maart 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Hopelijk gaat het goed met jullie en zijn er geen dierbaren die besmet zijn met het corona-virus. Helaas weten wij van één gezin, dat een familielid (niet-gezinslid) is besmet en opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een grote zorg en we leven mee met dit gezin uit onze Corderius’ kring.

Het geeft nog eens aan hoe belangrijk het is om niet-noodzakelijke contacten te vermijden en om in het dagelijkse leven afstand te bewaren tot anderen. Meer informatie op www.jouwggd.nl en www.nji.nl

Die anderhalve meter afstand is geen flauwekul; neem dat serieus, net als het vaak wassen van je handen! Zie ook de GGD op Instagram of Facebook.

 

Praktijkexamens beeldende vorming en design & information

Vandaag zijn de praktijkexamens beeldende vorming gestart, waarbij elke leerling letterlijk apart werkt aan zijn/haar werkstuk: 8 leerlingen in de aula en 4 in 4 lokalen – op grote afstand dus. Hopelijk kunnen alle leerlingen hun werkstukken deze week in goede gezondheid afronden. En dat geldt ook voor de leerlingen die voor D&I nog praktijkwerk moesten doen. Veel succes allemaal!

 

Herkansingsregeling definitief

De herkansingsregeling voor de examenkandidaten (corona-herkansingsregeling) die vrijdag bekend werd gemaakt, is nu definitief. Die regeling hangt samen met de hoeveelheid geschrapte toetsen. Meer toetsen geschrapt, dan minder kans op goede cijfers en dus meer extra herkansingen. En daarom de volgende afspraak:

Mavo – 11 toetsen geschrapt > 4 herkansingen

Havo – 6 toetsen geschrapt -> 2 herkansingen

Vwo – 9 toetsen geschrapt -> 3 herkansingen

De regeling geldt alleen voor de herkansbare toetsen van dit schooljaar, die al gemaakt zijn. Uiteraard geldt het hoogste cijfer.

 

Doorgaande toetsen voor examenkandidaten

Op maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april worden de overgebleven schriftelijke toetsen op school afgenomen. Hieronder zie je op welke dagen welke toets aan de beurt is. Het lokalenrooster volgt later. De toetsen staan trouwens al in Magister. Elke toets duurt maximaal 50 minuten.

 

 **** ma – 14.00 ma – 15.15 di – 14.00 di-15.15 wo – 14.00 wo – 15.15 do – 14.00 do- 15.15 vr – 14.00 vr – 15.15
M4 6 toetsen Lox Ak Wi Ne Gs Sk
H5 7 toetsen Wia Wib Na Sp1 Sp2 Sk Gsn Bin Be
V6 5 toetsen Sk Gsn Na Wid1 Wia/Wib

 

****: Leerlingen met verlengde tijd starten in de eerste ronde 15 minuten eerder (13.45 uur) en mogen na de tweede ronde 15 minuten later weg (16.20 uur).

De bovenstaande toetsen hebben gewoon een eigen herkansingsronde volgens de normale regels.

Op dit moment wordt gewerkt aan een lokalenrooster, waarbij wij ervoor gaan zorgen dat leerlingen 2 meter uit elkaar werken, aan schone tafels. Ook zal er een bijna militaire ordening zijn voor het binnenkomen en weggaan van de leerlingen.

Wil je als examenleerling alvast examenstof herhalen of oefenen, kijk dan eens op www.onlineslagen.nl

 

Toetsen niet-examenjaar

Voor alle duidelijkheid herhalen we hier nog eens het eerdere bericht: de toetsweek uit periode 3 voor de niet-examenjaren komt helemaal te vervallen. Als dat echt nodig is, dan zal een enkele toets naar de volgende periode (4) gaan.

 

Contact met de mentor

Het mentoruur op het 7e lesuur op de donderdag staat weer (terug) in Magister. Op dat moment kun je je mentor persoonlijk spreken. Maak er gebruik van voordat je een e-mail stuurt.

 

Weetjes uit de rooster- en ICT-kamer

In deze weken optimaliseren we het dagelijkse rooster niet teveel om docenten en leerlingen meer tussen(half)uren en wat extra ruimte te geven tussen de digitale lessen door. Alleen de 8e en 9e uren zetten we zo veel mogelijk in de flexband, op het 5e lesuur dus. Als het aantal tussenuren teveel oploopt, dan wordt er wel gewijzigd.

Dagelijks werken er op onze school bijna 1800 leerlingen en 150 docenten in het programma Teams. Veel vragen worden binnen dat programma gesteld en opgelost (eigenaarschap!). Het wereldwijde netwerk blijft in stand en dat met 44 (!) miljoen online gebruikers in Teams!

 

Gedenkplek voor mevrouw Jager

In het paviljoen is een mooie gedenkplek ingericht ter nagedachtenis aan onze overleden docente mw. Annett Jager. Als je daar deze week naartoe gaat, houd dan ook daar afstand van elkaar. Hoe onwennig ook: elkaar troosten met een arm om de schouder, mag echt niet. Houd je aan de ‘anderhalve meter’.

Er is ook geen opschrijfboek, maar je kunt wel een geschreven tekst achterlaten. Alles zal aan het einde van deze week naar de familie van mevrouw Jager gaan. Dagelijks van harte welkom tussen 9.00 uur – 14.00 uur.

Wat heel mooi is: de brugklassers die les hadden van mevrouw Jager hadden vandaag thuis allemaal een hoedje op – als eerbetoon aan haar, vanwege het feit dat zijn het laatste halfjaar met een hoedje op naar haar werk kwam. Wat een prachtig initiatief en ontroerend gebaar!

Morgen zal mevrouw Jager in besloten kring worden herdacht en begraven. De lessen zullen daarom na het 4e lesuur stoppen.

 

Tot zover de berichtgeving van vandaag. Zonder bijzondere mededelingen van de overheid verschijnt het volgende bericht op woensdag 25 maart, aan het einde van de middag.

 

Hartelijke groet, blijf gezond, en houd afstand van elkaar,

drs. Egbert Boerma, rector

 

Alle eerdere berichten over het coronavirus zijn terug te vinden in het nieuwsarchief.

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws