Corderius College

Update 20 mei – corona

20 mei 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief)

Zoals we in de vorige brief al vermeld hebben, zijn we intensief aan het puzzelen hoe we op 3 juni weer leerlingen in de school kunnen welkom heten. Daarin zijn we, samen met de leerlingen-, ouder- en deelraad, inmiddels heel ver gekomen. Hieronder geef ik graag de hoofdlijnen weer.

Hoofdlijnen terugkeer van leerlingen in de school

  • Als eerste geldt dat alle leerlingen in staat worden gesteld om op school te komen. Dat betekent niet dat alle leerlingen op alle dagen kunnen komen, want dat is onmogelijk met de eis van de ‘anderhalve meter afstand’.
  • Als tweede geldt dat het onderwijs op afstand zal blijven doorgaan, waarbij die vorm van onderwijs gecombineerd gaat worden met gedeeltelijke terugkeer.
  • Als derde geldt dat we per dag een jaarlaag naar school laten terugkeren. Dus alle brugklassers op een dag, alle tweedeklassers, enz. Op die manier werken we mee aan sociale contacten, want daaraan is grote behoefte.
  • Als vierde geldt dat we er alles aan gaan doen dat leerlingen ook extra lessen of ondersteuning op school kunnen krijgen.
  • Als vijfde geldt dat we de richtlijnen van het RIVM en het kabinetsbesluit nauwgezet zullen volgen.
  • Als laatste geldt dat we alle leerlingen (en docenten) die een kwetsbare gezondheid hebben, die verkouden zijn of die een belangwekkende reden hebben om niet naar school te komen, niet zullen dwingen. Uiteraard willen we wel vooraf de reden weten.

Concreet

Zonder de details al te kunnen geven, zal duidelijk zijn dat elke leerling na 2 juni gedurende één dag in de week naar school kan komen. Op de 4 andere dagen blijft er gewoon onderwijs op afstand, zoals we dat nu gewend zijn. Daarbij blijft het rooster intact.

Om te voorkomen dat een leerjaar altijd op dezelfde dag zou komen, worden de dagen per week gerouleerd. De leerlingen uit het brugjaar komen twee dagen per week naar school. Ook de lessen op school krijgen een 30 minuten-rooster, zodat de lessen thuis en op school in hetzelfde ritme verlopen.

’s Middags worden er van 14.00 – 15.00 uur en van 15.00 – 16.00 uur extra programma’s aangeboden.

Maak dus als leerling nooit afspraken voor 16.00 uur, want dan zijn er lesprogramma’s op school.

Overgangsnormen

Zoals eerder al aangegeven is het schooljaar 2019-2020 compleet anders geworden dan gedacht. Dat geldt ook voor de overgangsnormen. De behaalde cijfers spelen natuurlijk een rol bij de overgang, maar de nadruk zal veel meer komen te liggen bij het uitgangspunt ‘kans van slagen’. Daarbij gaan we gebruik maken van de website leerlingbespreking.nl. Dat programma is vanaf aanstaande maandag operationeel en daarbinnen gaan leerlingen zichzelf beoordelen, zullen docenten hun indrukken weergeven en zal de mentor als regisseur gaan optreden. In veel klassen is al gestart met deze vorm van zelfevaluatie.

Toetsing

De maand juni wordt geen maand waarin we alleen maar gaan toetsen, want dat doet geen recht aan de achtergrond van de terugkeer van leerlingen en zou iedereen op het verkeerde been zetten. Toetsen en cijfers vormen niet de kern voor de overgang, maar wel het antwoord op de vraag: hoe sta je ervoor, welke kansen heb je volgend schooljaar, hoe heb je in de afgelopen periode gewerkt en vooral wat ga je in de komende laatste schoolweken nog doen? Er zullen dus niet veel toetsen worden afgenomen op school. Online gaan de gemaakte afspraken, ook die over toetsen en verslagen, gewoon door.

Op het bovenstaande vormt het voor-examenjaar een uitzondering. In de leerjaren mavo3, havo4 en vwo5 zullen noodzakelijke PTA-toetsen zoveel mogelijk worden afgenomen. Daarop is het onderwijsprogramma voor de laatste periode ook gericht, ook ’s middags! Mogelijk wordt voor deze leerjaren nog een aparte toetsweek georganiseerd. Dat weten we later.

Diploma-uitreikingen en uitslag examens

Van alle kanten horen we dat de examenkandidaten grote behoefte hebben aan een ‘echte’ diploma-uitreiking. Die zal er ook komen, als de regels blijven zoals die er nu zijn. Dat worden geen grootschalige bijeenkomsten, want dat mag gewoon niet. Wel komen er kleinschalig opgezette bijeenkomsten. Over de vorm gaan we verder nadenken. Dat geldt ook voor de examenuitslag op 26 juni. Daarover komen nog berichten.

De data van de diploma-uitreikingen moeten ook gewijzigd worden, omdat we pas vanaf 1 juli grotere groepen niet-leerlingen in de school mogen ontvangen. De data zijn nu als volgt, waarbij er rekening moet worden gehouden dat er ’s middags al gestart zal worden met de feestelijkheden:

maandag 6 juli: mavo

dinsdag 7 juli: havo

donderdag 9 juli: vwo

 

Hartelijke groet, houd vol en blijf scherp op de regels,

drs. Egbert Boerma, rector

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws