Corderius College

Update 19 juni – corona

22 juni 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief)

 

Ook de afgelopen week hebben we gewerkt met een hybride systeem voor het lesgeven: deels op school en deels digitaal op afstand. Dat lukt allemaal en we zijn blij dat we elkaar weer zien, maar iedereen voelt ook het ongemak. De anderhalve meterschool is echt een tijdelijke noodoplossing en we hopen allemaal dat die na de zomervakantie voorbij zal zijn. Maar daarover gaat het kabinet en alles hangt af van het terugdringen van het coronavirus. Tot aan de zomervakantie gaan we door zoals we nu gewend zijn.

Nog even de bestaande afspraken op een rij:

 

Ziekmelden

Ziekmelden van leerlingen gebeurt dagelijks per e-mail: balie@corderius.nl

 

Digitale les in een lokaal

Soms is, ook op een dag dat leerlingen op school zijn, de docent van dat lesuur niet aanwezig op school, bijvoorbeeld omdat hij/zij behoort tot een ‘risicogroep’. In dat geval gaat de les wel door, maar via de laptop. Zorg als leerling ervoor dat je je ’oortjes’ mee hebt, zodat je de les met anderen in hetzelfde lokaal goed kunt volgen. En wees ook zelf verantwoordelijk: neem deel aan de les en blijf op afstand van elkaar.

 

1,5 meter-regel

De regel om anderhalve meter afstand te houden geldt voor leerlingen buiten minder strak dan binnen; houd je binnen dus echt aan deze regel en neem plaats in een lokaal of ruimte op de toegewezen plek.

 

Tijdsslot 08.30 uur en 08.45 uur

Het tijdsslot om op verschillende tijden binnen te komen geldt alleen voor het eerste lesuur. Later op de dag kun je gewoon op tijd naar school komen. We hebben dat verschil aan het begin van de dag omdat er dan veel leerlingen en collega’s naar school komen en de dag starten.

 

Plaats in het lokaal

Loop bij binnenkomst door naar de achterste plekken in een lokaal of ruimte; dat voorkomt stagnatie in de deuropening en helpt om de 1,5 meter-regel mogelijk te maken.

 

PTA toetsen voor-examenjaren

De PTA-toetsen zijn bekend en worden afgenomen in de toetsweek van 29 juni t/m 3 juli.

 

Rapporten en certificaten

Dit schooljaar sluiten we anders af dan gebruikelijk en dat betekent dat we niet bevorderen op uitsluitend cijfers; de overgangsnormen zijn daartoe aangepast. Het betekent ook dat leerlingen geen rapport (met cijfers) krijgen uitgereikt, maar een certificaat van overgang. Uiteraard kent het certificaat dezelfde juridische rechten en plichten als het rapport. De certificaten worden door de mentor uitgereikt en in Magister geplaatst.

 

Bijwerkweek

Voor sommige leerlingen is de overgang naar het volgende leerjaar niet vanzelfsprekend; zij hebben dat besproken met mentor en ouders. De zelfevaluatie van de leerling geeft dat ook aan en leidt tot een zgn. ‘verbeterplan’. Voor deze groep leerlingen is er de bijwerkweek van 6 t/m 10 juli. Doel: achterstanden wegwerken in samenspraak met de vakdocent.

Deelname aan deze week is verplicht en serieuze inzet wordt gevraagd. De bijwerkweek staat open voor de leerlingen uit alle leerjaren, m.u.v. het voor-examenjaar.

 

Zomerschool

De Zomerschool is dit jaar alleen bestemd voor leerlingen in het voor-examenjaar die weliswaar naar het volgend schooljaar doorgaan, maar die wel leerachterstanden hebben. Deelname is op basis van de zelfevaluatie van de leerling in combinatie met een advies van de vakdocent. Je kunt voor 1 of 2 vakken meedoen. Via coördinator of mentor wordt het e.e.a. in gang gezet en geregeld. De Zomerschool loopt van 6 tot en met 16 juli en wordt door Van Berkum Studiebegeleiding uitgevoerd.

 

Examenkandidaten

Voor de examenkandidaten geldt dat de RV-toetsen zijn afgenomen; de uitslag wordt op 25 juni, vanaf 12.00 uur bekend gemaakt. Voor wie dat aangaat: dat is dus ook de definitieve uitslag wel/niet geslaagd.

LET OP: dit is een dag eerder dan was aangekondigd.

 

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreikingen zijn op 6, 7 en 9 juli voor mavo-, havo- resp. vwo-leerlingen. Daarbij zijn in beperkte mate gezinsleden uitgenodigd. Eerder hebben wij aangegeven dat per kandidaat 3 gezinsleden mee mochten komen, maar nauwkeurige indeling laat 4 gezinsleden per geslaagde leerling toe.

LET OP: alleen leden van dezelfde huishouding mogen meekomen. Grootouders, overige familie of vrienden kunnen helaas niet worden toegelaten.

Van elke diploma-uitreiking wordt een livestream gemaakt, zodat thuis de feestelijke bijeenkomst te volgen is. De indeling en tijden zijn in de Fenestra van 12 juni (nr. 18) bekend gemaakt.

 

Laatste nieuws over corona?

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over corona, chat of mail met www.jouwggd.nl.

Dit is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland. De site bevat alles over gezondheid, dus ook over corona, voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De chat is elke werkdag van 14.00 tot 22.00 uur geopend en op zaterdag en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Hartelijke groet, houd vol en blijf scherp op de regels,

drs. Egbert Boerma

 

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws