Corderius College

Update 14 mei – corona

14 mei 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief)

 

Sinds vorige week weten we dat de middelbare scholen vanaf 1 juni weer opengesteld mogen worden voor groepen tot 30 leerlingen; dat is goed nieuws! Ook weten we dat de anderhalve meter afstand uitgangspunt moet zijn voor het organiseren van het onderwijs op school.

Deze week kunnen we daarmee een beetje ‘oefenen’, want onze examenleerlingen zijn nu op school om de laatste toetsen te maken. Die ervaringen nemen we mee in de scenario’s voor juni.

Terugkeer in de school

Die terugkeer van alle leerlingen is nog wel een ‘uitdaging’ in ons gebouw. Op dit moment zijn we intensief aan het nadenken hoe we een vorm kunnen vinden, waarbij enerzijds afstandsonderwijs gewoon doorgaat en anderzijds leerlingen in kleinere groepen (max. 8 per klaslokaal) kunnen terugkeren. We verwachten begin volgende week de scenario’s klaar te hebben. Met onze ouderraad, leerlingen en medezeggenschapsraad spreken wij volgende week maandag en dinsdag over deze scenario’s en halen ook ideeën op.

De feitelijke (en gedeeltelijke) terugkeer zal bij ons trouwens plaatsvinden op woensdag 3 juni; op 2 juni staat al langer een studiedag voor docenten gepland en dit is een lesvrije dag voor de leerlingen. In de maand mei gaan we gewoon door met het afstandsonderwijs zoals we dat gewend zijn.

Overgangsnormen

Het schooljaar 2019-2020 is compleet anders geworden dan gedacht en is ook anders dan alle eerdere schooljaren. Dat betekent dat de huidige overgangsnormen niet van kracht kunnen zijn en vervangen moeten worden door nieuwe. Ook daarover zijn we in gesprek met leerlingen, ouders en docenten. Duidelijk is al wel dat cijfers minder bepalend zullen worden, terwijl inzet (zeker in deze periode), motivatie en perspectief op voortgang in het volgende schooljaar een grotere rol krijgen. Leerlingen zelf krijgen een belangrijke stem in het bepalen van wat er nodig is voor een goede start in het volgende schooljaar: een goede zelfevaluatie zal hen helpen om een goede keuze te maken tussen verdergaan in een volgend leerjaar of het huidige leerjaar nog eens overdoen en niet vastlopen in de toekomst.

Op woensdag 20 mei kunnen we duidelijkheid geven over de nieuwe overgangsnormen.

Excursies einde schooljaar

Gezien de afgekondigde maatregelen hebben wij besloten dat alle excursies die nog gepland staan voor dit schooljaar helaas definitief niet zullen doorgaan. Reeds gemaakte kosten worden verrekend.

Examenjaar

Zoals gezegd zijn de examenleerlingen hun laatste schoolexamens aan het maken. Graag maken we hen een groot compliment over de wijze waarop zij zich aan de regels houden: goed afstand houden en aandacht voor de hygiëne! Dank daarvoor en hopelijk zijn er over twee weken weinig herkansingen nodig!

Aanvraag herkansingen examenjaar toetsweek 3 en SE: deadline op dinsdag 19 mei, 17.00 uur

In een van de vorige corona-brieven stond vermeld dat de aanvraag voor herkansingen van toetsen uit toetsweek 3 en die voor het SE op woensdag 20 mei moesten worden gedaan; dat is een dag eerder geworden.

Laatste nieuws over corona

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over corona, chat of e-mail met www.jouwggd.nl.

Dit is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland. De site bevat alles over gezondheid, dus ook over corona, voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De chat is elke werkdag van 14.00 tot 22.00 uur geopend en op zaterdag en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.

Hartelijke groet, houd vol en blijf scherp op de regels,

drs. Egbert Boerma, rector

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws