Corderius College

Nieuw onderwijsproject

4 september 2018

Nieuw duurzaam onderwijsproject: Peer2peer educatie en robotica op het mbo en vmbo.

Dit schooljaar worden meer dan 50 mavo3-leerlingen samen met mbo-studenten van het ROC Midden Nederland getraind om lessen robotica te geven aan in totaal meer dan 150 mavo2-leerlingen uit de regio Amersfoort. Zij kunnen vervolgens in het daaropvolgende jaar de door hen opgedane kennis weer doorgeven aan de nieuwe lichting mavo2-leerlingen. Het betreft een duurzaam project: robotica-onderwijs wordt op mavo VO -niveau voor de komende jaren geborgd.

Het doel van dit nieuwe onderwijsproject? Leerlingen laten beleven dat zij waardevol zijn voor anderen, dat kennis delen en anderen daarmee kunnen helpen ontzettend gaaf is.

Robotica is hierbij een dankbaar middel; het is een relevant onderwerp en leerlingen werken graag met robots. Een robot kan dienen als leermeester in logisch denken en bij het oplossen van problemen. Robotica wordt ingezet als middel om leerlingen samen te brengen, te laten leren van elkaar, te oefenen in leiding geven, plannen en organiseren. Het wordt door de toekenning van de subsidie van het Toekomstfonds van de gemeente Amersfoort nu mogelijk dit in de regio te realiseren.

De ‘peer2peer’ constructie waarbij leerlingen elkaar lesgeven in robotica heeft als voordeel  dat lesgevende leerlingen leren om kennis over te dragen, leren plannen en samen te werken. De leerlingen die van hen les krijgen, leren programmeren en meer over robotica. Zij krijgen les van een leerling uit het middelbaar onderwijs wat een mooie dynamiek tot stand brengt. Leerlingen stellen eerder een vraag en zien in de ‘leerlingdocent’ eerder een medestander dan een docent.

Bij dit project zijn 4 middelbare scholen (Corderius College, Griftland, Muurhuizen en Corlaer) en het ROC Midden Nederland betrokken. De kickoff zal plaatsvinden op dinsdag 2 oktober 2018 om 9:00 uur in de aula van het Corderius College in Amersfoort.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer O. van Beekum (Olivier) via 06 34939157 of beekumo@corderius.org.

Nieuws