Corderius College

Leerlingen in actie

13 maart 2018

Bron: destadamersfoort.nl, Jacco van der Linden

Ieder jaar doet basisschool ’t Anker, in het Soesterkwartier, mee met NLdoet. Ook dit jaar, op 10 maart, staken de ouders en kinderen, met hulp van NLdoet-vrijwilligers van het Corderius College  de handen uit de mouwen en reden met kruiwagens een grote berg bladcompost de moestuin en vlindertuin in.  ’t Anker heeft al meer dan tien jaar een groen schoolplein. Er ligt niet meer verharding dan noodzakelijk. Kinderen spelen tussen bomen en struiken en op het gras. Het onderhoud van het groen gebeurt voor een groot deel door de ouders en kinderen op tuinwerkdagen. De eerste tuinwerkdag van het jaar valt altijd samen met NLdoet. Dat komt goed uit, want dan is er altijd veel werk en dankzij NLdoet komen vrijwilligers meehelpen. Dit jaar waren dat twee leerlingen van het Corderius College die hiermee invulling geven aan hun maatschappelijke stage. Met hun hulp is de vlindertuin plantklaar gemaakt, zodat deze op de volgende tuinwerkdag beplant kan worden en zo een bijdrage kan leveren aan het leefgebied van vlinders, bijen en andere insecten. De kinderen hebben hiervoor ook zelf insectenhotels gebouwd.  ’t Anker heeft tevens een moestuin, waar de kinderen zelf groentes kweken. Dit jaar is deze ruim voorzien van bladcompost, een verbeteraar voor de grond die is verkregen door compostering van blad. De bladcompost is aan het begin van de tuinwerkdag als sponsoring geleverd door H.G. van Dorresteijn B.V. Cultuurtechniek uit Soest. Het mooie van dit materiaal is dat de grondstof in de regio is verzameld en nu dus in de regio wordt benut.

Nieuws