Corderius College

Intermezzo-klas in het AD

14 januari 2020

Vandaag verscheen een mooi artikel in het AD over onze intermezzo-klas:

(Auteur: Iris van den Boom, bron: www.ad.nl)

Op je 10de al klaar op de basisschool? Dan is er de speciale opstartklas voor hoogbegaafden

Hoogbegaafde leerlingen die op 10-jarige leeftijd al klaar zijn op de basisschool, kunnen met ingang van komend schooljaar terecht op het Corderius College en het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO). Daar worden ze in een speciale klas voorbereid op het voortgezet onderwijs.

De Parnassosklas van het JvO en het Intermezzo-jaar van het Corderius College gaan uitkomst bieden aan hoogbegaafde leerlingen die op de basisschool zo hard door de lesstof zijn gegaan dat ze minimaal één klas hebben overgeslagen, of die na groep 8 vanwege hun hoogbegaafdheid nog niet capabel zijn om op een middelbare school goed mee te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bepaalde vaardigheden missen.

,,Kinderen die heel eenvoudig de basisschoolstof doorlopen, moeten bijvoorbeeld echt nog ‘leren leren’. Daar is veel aandacht voor in het tussenjaar dat wij bieden’’, zegt brugklas-conrector Gustaaf Keizer van het Corderius College, coördinator van Intermezzo. Ook wat betreft andere zaken waar hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs tegenaan kunnen lopen, komt volop ondersteuning in de speciale hb-klassen (hoogbegaafden) van het Corderius en het JvO. Mogelijke problemen zijn verminderd zelfinzicht en moeite met sociale aansluiting bij leeftijdsgenoten.

Geen concurrenten

Dat beide middelbare scholen op hetzelfde moment met nagenoeg dezelfde voorziening komen is volgens de coördinatoren geen probleem. ,,We zien elkaar niet als concurrenten. De eerste informatieavond in november gaven we ook gemeenschappelijk’’, aldus Suzanne van Amerongen, conrector van de brugklas op het JvO en coördinator van Parnassos.

Grootste verschil is dat de Parnassosklas op het JvO tweejarig is en de leeftijdsgrens maximaal 10 jaar. Na twee jaar stromen de leerlingen in bij leeftijdsgenoten in het tweede reguliere jaar. Op het Corderius volgen de jonge hb’ers echt een tussenjaar. Zij gaan nog niet aan de slag met leerstof uit de brugklas en stromen na afloop in het eerste jaar in.

Ervaring

Beide scholen deden de afgelopen jaren al ervaring op met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen; onder meer door te zorgen voor extra uitdaging in het schoolprogramma. Ook hadden de scholen al hb-gespecialiseerde psychologen in huis. Het JvO ontving de afgelopen vier jaar op een aantal ochtenden hoogbegaafde basisschoolkinderen voor een speciaal lesprogramma.

De Parnassosklas en het Intermezzo-jaar worden gefinancierd met rijkssubsidie. Het project is in handen gegeven van het Samenwerkingsverband Eemland, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in de regio.

De jonge hoogbegaafde leerlingen die komend schooljaar terechtkunnen op het Corderius College en Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt krijgen letterlijk een eigen plek binnen de school. ,,Ze moeten zich zowel welkom als veilig voelen.’’

Hoe geef je les aan 10- en 11-jarigen die uitgeleerd zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn om mee te draaien op een vwo of gymnasium? En wat hebben ze nodig om na een (Corderius) of twee jaar (JvO) die stap wel te kunnen maken? Om die vragen goed te kunnen beantwoorden zijn beide scholen onder meer te rade gegaan bij het basisonderwijs, als voorbereiding op de opzet van hun tussenklas.

,,Door kennis te halen bij basisscholen, kunnen we de jonge hoogbegaafden straks beter begeleiden’’, zegt Gustaaf Keizer, conrector op het Corderius College en coördinator van het Intermezzo-jaar op zijn school. De 10- en 11-jarigen krijgen de kans om een tussenjaar volgen om beter voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs. Ook het JvO gaat die mogelijkheid bieden, met de zogenoemde Parnassos-klas. Het grote verschil is dat leerlingen daar twee jaar in zitten en – in tegenstelling tot leerlingen op het Corderius – wél aan de slag gaan met lesstof uit de eerste.

Frustratie

Beide scholen werken er op dit moment hard aan om in september de hoogbegaafde tieners een gevarieerd, uitdagend programma te voorschotelen met vakken als filosofie, burgerschapskunde en bijvoorbeeld programmeren. ,,Juist omdat we willen werken aan vaardigheden waar deze kinderen extra moeite mee hebben, zullen we tegelijkertijd ondersteunen bij het ‘leren leren’, samenwerken en zaken zoals omgaan met frustratie’’, aldus Keizer. Ook sociale vaardigheden worden in het programma verweven.

,,Ik zie met eigen ogen hoeveel behoefte er is aan de voorziening die we nu gaan bieden. We hebben af en toe al 10-jarigen hier op school in een reguliere brugklas. Maar echte aansluiting met klasgenoten is er vanwege het leeftijdsverschil niet altijd. In de pauze staan ze erbij, maar erbij hóren is soms lastig’’, vertelt Suzanne van Amerongen, conrector en coördinator van de Parnassosklas op het JvO.

Lunch in eigen lokaal

De leerlingen van de Parnassosklas en de Intermezzo-klas van het Corderius krijgen een eigen, vertrouwd lokaal. ,,Ze moeten zich zowel welkom als veilig voelen’’, aldus Keizer. Ook hopen de twee middelbare scholen binnenkort een leerkracht uit het basisonderwijs aan te stellen die de klas gaat begeleiden. Verdere ondersteuning komt onder meer van een gespecialiseerde psycholoog en een orthopedagoog. De vakdocenten die les gaan geven aan de jonge hoogbegaafden worden aanvullend geschoold.

Om niet te verdrinken tussen 16-jarigen in de drukte van de aula, lunchen de leerlingen in hun eigen lokaal. ,,Daarnaast zorgen we dat ze de ruimte krijgen om buiten te spelen op tijden dat anderen in de klas zitten. Het blijven natuurlijk wel gewoon 10-jarigen’’, aldus Van Amerongen.

 

Nieuws

Let op: phishingmail Iddink

Er worden op dit moment phishingmails verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Let op: Iddink en de school vragen nooit om via e-mail, sms of telefoon persoonlijke gegevens te verstrekken.

Lees meer >>>

Werkzaamheden school

Vanaf maandag 1 juli 2024 wordt er gestart met de dakrenovatie van onze school. Het complete dak wordt voorzien van nieuwe dakisolatie, dakpannen en ongeveer 460 zonnepanelen. Dit alles zal tot ongeveer eind augustus duren.

Lees meer >>>

Examenmateriaal

Examenleerlingen bestellen in deze periode regelmatig aanvullend examenmateriaal via de website van Iddink, maar door de cyberaanval is dat nu niet mogelijk. Hoe dan wel?

Lees meer >>>

Techniek ontdekken bij de Techclub

Ben jij geïnteresseerd in techniek? Of weet je niet zo goed wat je er mee kan? Kom dan eens langs bij T is for Tech om kennis te maken met de wereld van techniek!

Lees meer >>>

AD- mobieltjes in de school

Mooi artikel uit het AD Amersfoort over hoe het nu gaat op school na invoering verbod mobieltjes.

Lees meer >>>

Ieder kind moet kunnen meedoen

Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken (o.a. schoolreisje, fiets, laptop, sport), moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Stichting Leergeld Amersfoort biedt ondersteuning aan huishoudens met kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer >>>

Meerscholen

Per 1 januari 2023 zijn de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College op bestuurlijk niveau gefuseerd tot Stichting Meerscholen.

Lees meer >>>

Goed burgerschap

Een mooi artikel over hoe wij als school omgaan met sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie.

Lees meer >>>

Leaphy Easybloqs

Mooie nieuwe ontwikkeling bij robotica! Maak kennis met Leaphy Easybloqs: educatieve programmeersoftware voor robots. Zo wordt robotica toegankelijk voor iedereen!

Lees meer >>>