Corderius College

Corderius scoort goed!

1 november 2018

Op vrijdag 19 oktober heeft de inspectie van het onderwijs de kwalificatie “goed” toegekend aan het Corderius: de hoogste kwalificatie die de inspectie aan scholen geeft! Om tot dit oordeel te komen hebben inspecteurs van de onderwijsinspectie veel lessen bezocht en gesprekken gevoerd met docenten en andere medewerkers. Het leerlingvolgsysteem is gecontroleerd en er is onderzoek gedaan naar lesuitval en onderwijstijd. Tevens is gekeken naar de ambities van de school waarbij onze pedagogiek van positieve verwachtingen (Positive Behaviour Support) en de didactiek (eigenaarschap) een centrale plaats innemen.

Wij zijn uiteraard heel blij mee met deze kwalificatie en zullen ons in de komende jaren inspannen om deze kwalificatie te blijven waarmaken.

Nieuws