Corderius College

Bezoek minister Slob

3 april 2018

Samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, bracht minister Arie Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op maandag 9 april een bezoek aan het Corderius College. De focus van het bezoek lag op de invulling die de school geeft aan informatica en robotica, en wat dit voorbeeld kan bijdragen aan de ontwikkeling van informatica en digitale geletterdheid op landelijke niveau.

Robotica is een dankbaar middel om leerlingen samen te brengen, te laten leren van elkaar, te oefenen in leiding geven, plannen en organiseren. De afgelopen jaren zijn hiermee erg goede ervaringen opgedaan op het Corderius College en omliggende basisscholen.

Belangrijk daarbij is leerlingen te laten beleven dat ze waardevol zijn voor anderen, dat kennis delen en anderen daarbij kunnen helpen, ontzettend gaaf is. Een robot als leermeester in logisch denken en bij het oplossen van problemen is de ideale manier om jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek.

De ‘peer2peer’ constructie die het Corderius toepast, waarbij leerlingen elkaar lesgeven in robotica, heeft vele voordelen. Lesgevende leerlingen leren kennis over te dragen, te plannen en samen te werken. De leerlingen die les krijgen, leren niet alleen meer over robotica en programmeren, zij krijgen les van een leerling uit het middelbaar onderwijs wat een andere dynamiek met zich meebrengt. Er ontstaat een andere situatie wanneer leerlingen elkaar lesgeven dan wanneer de docent lesgeeft. Leerlingen stellen elkaar eerder een vraag en zien in de ‘leerlingdocent’ eerder een medestander dan een docent.

Kortom, het Corderius en de stichting Leaphy laten zien dat onderwijs anders kan!

Nieuws