Corderius College

Wetenschapsdag 6 vwo

28 september 2017

Wetenschapsdag V6 – geloof en rede – vrijdag 13 oktober

Op vrijdag 13 oktober werd voor de leerlingen van V6 een symposium georganiseerd met als thema: geloof en rede. Elke leerling in 6vwo heeft het vak wetenschapsoriëntatie. Daarnaast doen de leerlingen met filosofie deze periode wetenschapsleer. De vraag ‘wat is wetenschap’ staat in deze vakken centraal. Vragen die daarbij naar voren komen zijn: wat is waar? Hoe kun je weten wat waar is? Hoe kom je tot zekere kennis? Op een christelijke school als het Corderius College komt dan ook de vraag op naar de verhouding tussen geloof en rede. Is geloof rationeel? Of is geloof juist geloof omdat je het niet zeker kunt weten? Op vrijdag 13 oktober gingen leerlingen uit V6 daarover in gesprek met twee wetenschappers en zagen ze een toneelstuk over dit thema.

De dag begon met de opvoering van het stuk Pontius Pilatus van Theatergroep HENS uit Zwolle. Dat stuk gaat over Pilatus en zijn vrouw en kan gezien worden als de eeuwenoude discussie tussen geloof en wetenschap, over wat waar is. Of bestaan er misschien verschillende waarheden? Hoe verhouden die zich dan tot elkaar? Wat is er gebeurd met Jezus die uit zijn graf verdwenen is? Pilatus gaat heel rationeel en hypothese toetsend op zoek terwijl zijn vrouw het onwaarschijnlijke gaat geloven: hij is opgestaan uit de dood. Dit levert spanningen op.

Na de opvoering van dit stuk reflecteerden twee wetenschappers op de verhouding geloof en wetenschap.  De een was dr. Taede Smedes, godsdienstfilosoof, die al twintig jaar publiceert op dit terrein en onder meer het boek ‘God en Darwin’ geschreven heeft. De ander was prof. Heino Falcke , sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij leidt de Radio Astronomy and Astroparticle Physics groep bij de afdeling Sterrenkunde en werkt primair op het gebied van zwarte gaten en ultra-hoogenergetische kosmische straling.

 

Nieuws