Corderius College

Nieuws 3 juli 2020

6 juli 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief)

 

We zijn blij dat we inmiddels steeds meer ruimte krijgen om ‘normaal’ onderwijs te geven en dat het perspectief voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 hoopvol is: alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school! Tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn: als het deze zomer niet goed gaat en het coronavirus steekt de kop weer op, dan zullen we niet op de gebruikelijke manier kunnen starten.

In deze laatste coronabrief van dit schooljaar nog even een paar aandachtspunten op een rij.

Ziekmelden

Ziekmelden van leerlingen gebeurt dagelijks per e-mail: balie@corderius.nl.

PTA toetsen voor-examenjaren (mavo3, havo4, vwo5)

De PTA-toetsen zijn afgelopen week afgenomen en worden nu nagekeken. De resultaten tellen mee in de overgangsgesprekken die worden gevoerd. Voor deze leerjaren is een nieuwe en verruimde herkansingsregeling opgesteld die in september wordt vastgesteld en voorgelegd aan de deelraad.

Rapporten en certificaten

Dit schooljaar sluiten we anders af dan gebruikelijk en dat betekent dat we niet bevorderen op uitsluitend cijfers; de overgangsnormen zijn daartoe aangepast. Het betekent ook dat leerlingen geen rapport (met cijfers) krijgen uitgereikt, maar een certificaat van overgang. Uiteraard kent het certificaat dezelfde juridische rechten en plichten als het rapport. De certificaten worden door de mentor uitgereikt en in Magister geplaatst.

Internationale reisweek in oktober

Zoals eerder is verteld, treffen wij wel de voorbereidingen voor deze reizen, maar of die daadwerkelijk kunnen doorgaan, hangt af van wat de overheid (in augustus) besluit. In de eerste schoolweek zullen we op basis daarvan een definitief besluit nemen: wel of niet reizen.

Wat nu helaas al wel duidelijk is, is dat de reis naar Polen (Auschwitz en Krakau) niet zal kunnen doorgaan. De situatie in Polen is erg onzeker en de signalen die we krijgen zijn eerder verontrustend dan geruststellend. De deelnemers en hun ouders krijgen hierover nog een afzonderlijk bericht.

Bijwerkweek

Voor sommige leerlingen uit de niet-examenjaren is de overgang naar het volgende leerjaar niet vanzelfsprekend; zij hebben dat besproken met mentor en ouders. Voor deze groep leerlingen is er de bijwerkweek van 6 t/m 10 juli. Doel: achterstanden wegwerken in samenspraak met de vakdocent. Het is van groot belang om twee dingen in de gaten te houden:

  • Je werkt deze week voor jezelf; jij hebt achterstanden en wij willen je ondersteunen om die achterstanden weg te werken. Zet je dus in, werk serieus en maak je er niet makkelijk vanaf!
  • Als je deze week werkt aan bepaalde vakken, lever dan de boeken van die vakken nog niet in. Zet je boeken op ‘taak’ bij Iddink. Je kunt je boeken na de bijwerkweek alsnog inleveren.

Zomerschool

De Zomerschool is dit jaar alleen bestemd voor leerlingen in het voor-examenjaar die weliswaar naar het volgend schooljaar doorgaan, maar die wel leerachterstanden hebben. Inmiddels is duidelijk voor welke leerlingen dit aanbod is gereserveerd. De Zomerschool loopt van 6 tot en met 16 juli en wordt door Van Berkum Studiebegeleiding uitgevoerd.

Het eindresultaat van de Zomerschool is dit jaar geen ‘hard’ criterium, want de leerling is in feite al bevorderd. De resultaten van de (formatieve) toetsen worden natuurlijk wel goed bekeken. Ook de werkhouding en inzet zijn onderdeel van het eindverslag dat over elke leerling wordt geschreven. Dat eindverslag zal deel gaan uitmaken van het portfolio van de deelnemende leerling. Ook hier geldt, net als bij de bijwerkweek: je werkt voor jezelf, want je wil volgend schooljaar, als je examen gaat doen, graag een goede ‘kans van slagen’ hebben!

Start nieuw schooljaar 2020 – 2021

In het maken van de roosters voor het eerste halfjaar houden we er rekening mee dat er twee scenario’s kunnen voorkomen: gewoon naar school gaan en weer thuisonderwijs, als er bijvoorbeeld een grote uitbraak van het coronavirus gaat plaatsvinden. We gaan het rooster dan ook zo inrichten en vormgeven, dat we snel kunnen schakelen tussen onderwijs-op-school en thuisonderwijs. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan dat rooster en nog voor de zomervakantie volgt daarover bericht.

Laatste nieuws over corona

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over corona, chat of mail met www.jouwggd.nl.

Dit is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland. De site bevat alles over gezondheid, dus ook over corona, voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De chat is elke werkdag van 14.00 tot 22.00 uur geopend en op zaterdag en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.

Tenslotte

Tot zover de laatste stand van zaken rondom de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. We hebben veel berichten gestuurd in de afgelopen vier maanden en hebben veel leestijd van u/jullie gevraagd. Hopelijk heeft dat er wel toe geleid dat er geen verrassingen waren en dat telkens duidelijk is geweest wat we als school deden, overwogen en aan maatregelen namen. Tijd voor rust en ontspanning.

Alle goeds gewenst, houd de afstands- en hygiëneregels ook deze zomer vol en een hartelijke groet,

drs. Egbert Boerma, rector

 

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws