Corderius College

Nieuws 28 aug 2020

28 augustus 2020

Volgende week mogen we weer allemaal en gelijktijdig naar school en daar hebben we echt naar uitgekeken. Sinds 16 maart is er geen gewone schooldag meer geweest en aan die lange periode lijkt nu gelukkig een einde te komen.

We hopen dat we de school niet tussentijds weer moeten sluiten en daarom wil ik nadrukkelijk aandacht vragen voor de onderstaande maatregelen en afspraken:

 

Ziekmelden

Ziekmelden van leerlingen gebeurt dagelijks per e-mail: balie@corderius.nl. Graag ook de aard van de ziekte vermelden, zodat we weten of er sprake is van corona of niet.

 

Ziekteklachten

Voor alle leerlingen geldt: bij klachten die lijken op de verschijnselen van corona: thuisblijven en ziekmelden per e-mail. Eventueel kun je je laten testen. Als de verschijnselen weer voorbij zijn of als de testuitslag gunstig is (‘negatief’), kun je weer naar school komen.

 

Vakantie gehouden is een risicogebied (code rood of oranje)

Als je uit een zgn. risicogebied komt, dan moet je 10 dagen in quarantaine blijven, gerekend vanaf de dag van thuiskomst. Wij kunnen dat als school niet controleren, maar dringen zeer aan op verantwoordelijk gedrag op dit punt.

 

Anderhalve meter afstand houden

Deze regel is feitelijk de kern van alles en geldt voor volwassenen onderling en tussen jongeren en volwassenen; jongeren mogen onderling op kortere afstand van elkaar zijn. Mondkapjes zijn voor leerlingen dus niet nodig, maar zij mogen die natuurlijk wel gebruiken tijdens leswisselingen of in pauzes.

De lokalen zijn zo ingericht dat die noodzakelijke afstand gewaarborgd is. Ook is op elk bureau een scherm geplaatst ter bescherming van de docent. Sommige docenten zullen gebruik maken van een zgn. gelaatscherm.

 

Leswisselingen

Omdat de docenten op afstand moeten blijven van de leerlingen is besloten dat in de onderbouw de leerlingen niet van lokaal wisselen tussen de pauzes; de docenten wisselen van lokaal.

In de bovenbouw wisselen de leerlingen wel van lokaal en blijft de docent in het lokaal. Docenten die mogelijk ook van lokaal moeten wisselen, doen dat niet tegelijk met de leerlingen. Zij vertrekken of voor de bel, of als de leerlingen weer van de gang zijn.

 

Mondkapjes

De school verplicht leerlingen niet om mondkapjes te dragen, omdat wij andere maatregelen hebben genomen om drukte in de gangen te verminderen. Als leerlingen zelf graag een mondkapje willen gebruiken in pauzes of op de gangen, dan is dat natuurlijk prima.

 

Goede ventilatie

Goed ventileren lijkt een belangrijk punt in het voorkomen van besmettingen. Daarom zijn in alle lokalen de (boven)ramen en deuren altijd geopend. Soms kan dat fris zijn; zorg dus voor warme kleding op koudere dagen.

 

Pauzes

Leerlingen worden verplicht om in de pauzes naar buiten te gaan, tenzij het regent. Dat is gezond en voorkomt veel gedrang in de pauzeruimtes.

 

Lessen via Teams

Voor de zekerheid zullen alle docenten voor hun klassen een digitale leeromgeving binnen het programma Teams aanmaken. Daarvan kan gebruik worden gemaakt bij afwezigheid van docenten bijvoorbeeld. We onderzoeken nog of de lessen direct gestreamd kunnen worden via Teams, zodat leerlingen die noodgedwongen thuis moeten blijven, toch de lessen op school kunnen volgen.

 

Aangepast lesrooster

1e lesuur 08.20-09.00 uur

2e lesuur 09.00-09.40 uur

3e lesuur 09.40-10.20 uur

PAUZE     10.20-10.40 uur

4e lesuur 10.40-11.20 uur

5e lesuur 11.20-12.00 uur

PAUZE     12.00-12.30 uur

6e lesuur 12.30-13.10 uur

7e lesuur 13.10-13.50 uur

PAUZE     13.50-14.10 uur

8e lesuur 14.10-14.50 uur

9e lesuur 14.50-15.30 uur

10e lesuur 15.30-16.10 uur

 

Brugklaskamp

Het brugklaskamp gaat dit jaar in aangepaste vorm door: het wordt een eendaags kamp. Het vervoer geschiedt per bus en de school zorgt voor mondkapjes, omdat die verplicht zijn in bussen en treinen.

 

Internationale reisweek in oktober

Zoals voor de zomervakantie is bekend gemaakt zal de internationale reisweek in oktober helaas niet kunnen doorgaan.

 

Laatste nieuws over corona?

Mocht je behoefte aan meer informatie over corona, chat of e-mail met www.jouwggd.nl.

Dit is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland. De site bevat alles over gezondheid, dus ook over corona, voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De chat is elke werkdag van 14.00 tot 22.00 uur geopend en op zaterdag en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Allemaal een gezond en fijn schooljaar 2020 – 2021 gewenst!

drs. Egbert Boerma, rector

 

Nieuws