Corderius College

Nieuws 2 oktober 2020

6 oktober 2020

Deze week is er weer het nodige gezegd over het corona-virus en het kabinet heeft aanvullende maatregelen afgekondigd. Een van de maatregelen die ons direct aangaat, is het dragen van mondkapjes (die neus en mond moeten beschermen). Het Ministerie van Onderwijs heeft de scholen gisteren dringend geadviseerd om leerlingen en medewerkers te verplichten mondkapjes te dragen. Dat is dus een verandering van beleid.

Ook is er het e.e.a. gepubliceerd over de ventilatie in de scholen. Wat betekent dit voor onze school?

 

Dragen van mondkapjes

Met ingang van maandag 5 oktober zijn leerlingen èn medewerkers verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst en weggaan, bij de leswisselingen en in de pauzes als zij zich verplaatsen. (Uiteraard kan er tijdens de pauzes wel gegeten worden en dan kan iedereen, zittend of staand, tijdelijk het mondkapje afdoen.)

Buiten op het schoolterrein en tijdens de les in het lokaal geldt geen verplichting tot het dragen van mondkapje.

Voor het vak beeldende vorming in de leerjaren mavo 3 en havo/vwo bovenbouw geldt dat de leerlingen ook tijdens de les een mondkapje moeten dragen, vanwege het feit dat docenten zeer frequent dicht in de buurt van de leerlingen moeten zijn.

Een mondkapje dient de neus en de mond te bedekken. Gelaatschermen doen dit onvoldoende en kunnen alleen aanvullend worden gebruikt.

Met elkaar toezien op het dragen

Zoals gezegd gaat de maatregel aanstaande maandag 5 oktober in. Bij de ingangen van de school zullen medewerkers de leerlingen welkom heten en hen erop attenderen dat het mondkapje gedragen moet worden. Wij gaan er vanuit dat leerlingen dit ook daadwerkelijk doen en we hopen dat we niet voortdurend moeten corrigeren. Ook als je het niet met de maatregel eens bent, dan nog zul je het mondkapje moeten dragen. Spreek er elkaar ook op aan.

We streven ernaar om vanaf woensdag ook mondkapjes te kunnen verkopen, zodat een leerling niet naar huis hoeft om een mondkapje te halen.

Anderhalve meter-maatregel

Mondkapje of niet, de regel van het afstand houden blijft de belangrijkste voorzorgmaatregel ter voorkoming van besmetting van jezelf of een ander. Blijf dus vooral vasthouden aan de anderhalve meter-maatregel ten opzichte van volwassenen – op school en ook daarbuiten!

Gemiste toetsen

Zoals eerder aangegeven, mogen leerlingen die thuisblijven vanwege een quarantaine of uit voorzorg hun toetsen op een later moment in het schooljaar inhalen. Omdat het aantal toetsen voor een enkele leerling behoorlijk kan oplopen, zullen we nog voor de herfstvakantie meer duidelijkheid verschaffen over dat inhalen.

Ventilatie

Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. Volgens het RIVM zijn andere maatregelen belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om regelmatig handen wassen met zeep, thuisblijven bij klachten, testen bij blijvende klachten en waar mogelijk anderhalve meter afstand houden.

Een deel van ons schoolgebouw voldoet niet aan de nieuwste eisen in het bouwbesluit op het gebied van ventilatie. Wij gaan een onderzoek instellen om na te gaan welke maatregelen we kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren. In de tussentijd houden we zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de ramen en deuren open, zodat er voldoende frisse lucht naar binnen komt en er sprake is van voldoende circulatie van frisse lucht.

Procedure ziekmelding en uitslag testen

In de voorbije weken is gebleken dat ouders zeer zorgvuldig omgaan met het ziekmelden van hun kinderen als zich corona-achtige verschijnselen voordoen; heel hartelijk dank daarvoor! Nog maar een keer de procedure hier verwoord.

Een leerling wordt per e-mail (balie@corderius.nl) (dagelijks) ziekgemeld en de ouder vertelt de reden. Indien er een vermoeden van corona is, dan vertelt de ouder dit; de afdelingsleiding krijgt daarvan bericht. De leerling wordt getest en gedurende de wachttijd op de uitslag blijft de leerling thuis.

Indien een leerling positief wordt getest, of in quarantaine blijft vanwege een positief geteste huisgenoot, dan worden leerlingen en ouders uit de klas/clusters van die leerling op de hoogte gesteld van de situatie. Geen bericht = geen corona of quarantaine in de klas of het cluster! Bij een positieve test neemt de GGD altijd contact op met de ouders van de leerling en met ondergetekende en de school volgt de adviezen op.

Ik ben ziek of mijn huisgenoot. Wat nu?

Het kan zijn dat je als leerling ziek bent of corona-achtige klachten hebt. Wat je dan moet doen, zie je in het onderstaand nieuwe schema. Daarin staan ook de stappen beschreven voor de overige gezinsleden.

Laatste nieuws over corona?

Mocht je behoefte aan meer informatie over corona, chat of mail met www.jouwggd.nl.

 

Laten we samen blijven volhouden, zodat we gezond blijven en elkaar niet besmetten. En echt waar: zo’n mondkapje went snel! Weer een gezonde week gewenst!

drs. Egbert Boerma, rector

Nieuws

Nieuws 9 oktober

In de afgelopen week is het dragen van een mondkapje verplicht geworden tijdens de leswisselingen en pauzes (als je dan loopt). En dat is heel goed gegaan!

Lees meer >>>

Nieuws 2 oktober 2020

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen afgekondigd omtrent de bestrijding van corona. Een van de maatregelen die ons direct aangaat, is het dragen van mondkapjes (die neus en mond moeten beschermen).

Lees meer >>>

Speculaaspoppen

Ook dit jaar verkopen wij speculaaspoppen voor stichting Edukans. De speculaaspoppen worden gemaakt door Bakker de Graaf, al jaren sponsor van deze succesvolle actie.

Lees meer >>>

Verkoudheidsklachten

Heb je verkoudheidsklachten en weet je niet wat te doen? Kijk dan in dit bericht voor een stappenplan.

Lees meer >>>

Rap door leerlingen

In het kader van 75 jaar vrijheid hebben onze leerlingen uit klas m2b vorig schooljaar een rap geschreven en videoclip en nummer opgenomen.
Het resultaat is nu te zien.

Lees meer >>>

Nieuws 25 sept 2020

Alleen als leerlingen op voldoende afstand blijven van onze medewerkers, dan kunnen we de school openhouden. En dat hopen we zo lang mogelijk vol te houden!

Lees meer >>>

Ondernemersproject

Vanaf komend schooljaar werkt AFAS software samen met havo-leerlingen van het Corderius College op gebied van ondernemen.

Lees meer >>>

Leaphy in het nieuws

Onze collega, Olivier van Beekum, staat in De Telegraaf met een mooi stuk over Leaphy.

Lees meer >>>

Telefonische bereikbaarheid

Vanaf 3 juni is de school telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur via 033 – 2473060. Ziekmeldingen kunnen worden doorgeven via balie@corderius.nl.

Studenten welkom

Studenten HU/UU en Windesheim die een stageplek zoeken voor schooljaar 2020-2021 worden van harte uitgenodigd om hun brief en cv te sturen aan mos@corderius.nl.