Corderius College

Meerscholen

9 januari 2023

Gedegen onderzoek heeft uitgewezen dat een bestuurlijke fusie tussen het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep mooie kansen biedt. Daarom hebben onze besturen besloten per 1 januari 2023 te fuseren. Dat biedt kansen om in het onderwijs aan te sluiten bij de diversiteit en de wensen van ouders en kinderen. Door als besturen samen te gaan, kunnen we op onze scholen blijven doen waar we goed in zijn: waardegedreven onderwijs geven aan onze leerlingen. We zorgen voor continuïteit en werkgelegenheid in onze regio, waar de leerlingaantallen dalen. We kunnen de bovenschoolse ondersteuning verder ontwikkelen en professionaliseren. Maar bovenal biedt een bestuurlijke fusie ruimte om het onderwijs te blijven innoveren en ontwikkelen en met elkaar te werken aan grote uitdagingen zoals kansengelijkheid en passend onderwijs. 

De nieuwe naam: Stichting Meerscholen.

 

 

Nieuws