Corderius College

Goed burgerschap

20 december 2021

De VO-raad heeft een publicatie gemaakt met daarin verhalen van VO-scholen waarin wordt ingegaan op goed burgerschapsonderwijs. Het Corderius is daar ook heel druk mee en met succes!

In onderstaand artikel (op pagina 17) is te lezen hoe wij als school omgaan met sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie.

 

VOraad-magazine-LR_burgerschapsonderwijs_met_vb.pdf (vo-raad.nl)

Nieuws