Corderius College

Boeken bestellen

18 juli 2019

Beste ouders en verzorgers,

Komend schooljaar zullen enkele leerlingen bepaalde vakken volgen op een ander niveau. Voor deze vakken heeft uw kind dus andere lesboeken nodig. Voorbeeld: een leerling uit een havo 2 klas kan een bepaald vak volgen op het niveau van havo 4.

Wat moet u doen: u kunt via Iddink de boeken bestellen zoals u gewend bent, namelijk voor de vakken van het specifieke schooljaar. In het voorbeeld dus voor havo 2. De boeken voor de vakken die op een ander niveau gevolgd worden, worden eind augustus door de school besteld.

Nieuws