Corderius College

Bereikbaarheid hoofdingang

4 november 2017

Vanaf maandag 6 november zal er begonnen worden met de bestrating van De Ganskuijl; deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren. Hierdoor is de hoofdingang moeilijker te bereiken. De ingang is alleen te bereiken via de nieuw aangelegde stoep en een loopplank over de weg naar het schoolplein, je wordt vriendelijk verzocht hier te lopen. Het is verstandig voor klas 2 en 3 om bijtijds naar school te komen, omdat het meer tijd zal kosten om je fiets op het plein te stallen. Indien er wijzigingen zijn, word je hierover uiteraard geïnformeerd.

Nieuws