Corderius College

FAQ’s

Vragen over de brugklas:

+
-

Wat is het brugklashuis? 

Het brugklashuis is een (nieuw) gedeelte van de school, speciaal bestemd voor brugklasleerlingen. Je hebt een eigen ingang, eigen fietsenstalling, eigen kluisje, eigen kapstokken en een eigen pauzeplek. Ook je lessen worden zoveel mogelijk in het brugklashuis gegeven. Zo kan je veilig wennen aan je nieuwe school en ben je snel vertrouwd! 

+
-

Hoe meld je je aan?

Heb je gekozen voor het Corderius College? Hartstikke leuk, je bent welkom!
Wat moet je nu doen:

  • Jouw ouders of verzorgers vullen het ondertekende aanmeldingsformulier-brugklas-2022-2023 in en geven dat aan jouw meester of juf van je basisschool.
  • Jouw basisschool voegt het onderwijskundig rapport toe en stuurt de aanmelding voor 15 maart aanstaande aan de middelbare school waar jij naartoe wilt.
  • Wil je naar de masterclass brugklas (vwo), dan moet jouw basisschool een tweede formulier invullen. Jouw ouders of verzorgers moeten dit formulier mede ondertekenen.

Let op: nieuwe leerlingen moeten vóór 15 maart zijn aangemeld door hun basisschool.

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de conrector van het brugjaar, de heer Gustaaf Keizer, via keizerg@corderius.nl of via 033 – 247 30 60.

+
-

Wanneer leer je je klas kennen, en je mentor?

Nog voor de zomervakantie ie er voor jou en je ouders een kennismakingsavond. Jij maakt alvast kennis met je nieuwe klasgenootjes en je mentor. Aan je ouders vertellen we die avond wat zij van onze school mogen verwachten. 

+
-

Hoe ziet de eerste schooldag /schoolweek eruit?

Als het schooljaar start, dan beginnen we met een fantastisch brugklaskamp van drie dagen (afhankelijk van de corona-maatregelen). Tijdens dit kamp leer je al je nieuwe docenten en je nieuwe klasgenootjes goed kennen. Zo maak je snel vrienden en voel je je thuis. 

+
-

Hoe krijg je je boeken? 

Voor de vakantie krijg je per e-mail bericht van Iddink hoe je je boeken moet bestellen. En welke boeken dit zijn. 

+
-

Hoe weet je hoe je lesrooster eruitziet? 

Jouw rooster staat in Magister. Op de eerste dag van het schooljaar, krijg je hierover informatie van je mentor. 

+
-

Hoe word je het eerste jaar begeleid vanuit school? 

Elke klas heeft een mentor die jou helpt bij alle schoolse zaken. De mentor heeft ook contact met jouw ouders en komt bij jou thuis op bezoek om kennis te maken.  

Planningsvaardigheden en het organiseren van het huiswerk krijgen in de brugklas (en daarna) veel aandacht. Elke (brugklas)leerling krijgt een eigen planner waarmee huiswerk en toetsen handig ingepland kunnen worden, een soort agenda dus. 

Elke afdeling (brugklas, mavo, havo, vwo) heeft een eigen leerlingbegeleider die jou extra ondersteuning kan bieden indien je daar behoefte aan hebt. 

+
-

Wordt er nog contact onderhouden met de ouders en zo ja hoe? 

Jazeker. Dit doet de mentor, maar je ouders hebben ook ouderavonden en zijn aanwezig bij de driehoeksgesprekken (gesprek tussen jou, de leerkracht en je ouders). 

Daarnaast ontvangen je ouders om de week een digitale nieuwsbrief (de Fenestra) waarin alle belangrijke zaken van school staan.  

+
-

Wat voor brugklassen zijn er? 

We hebben een brugklas mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo én een masterclass-brugklas voor vwo-leerlingen die extra uitdaging nodig hebben 

+
-

Hoelang duurt de brugklasperiode? 

In principe duurt de brugklasperiode 1 jaar, omdat we na dit jaar van de meeste leerlingen wel weten waar zij thuishoren. Voor de leerlingen van wie wij het niet weten, hebben we het 2e leerjaar nog de mogelijkheid voor een uitgestelde keuze: mavo/havo 2 en havo/vwo 2. In leerjaar 3 zit iedereen op de juiste plek. 

+
-

Hoe kom je in de masterclass? 

Je kunt aan onze masterclass deelnemen op advies van jouw basisschool. Je moet dan in ieder geval een stevig vwo advies hebbenVoor meer informatie kun je op deze website-pagina kijken. 

+
-

Mag ik bij mijn vriend(in) in de klas? 

Ja, maar schrijf het wel even op het inschrijfformulier. We plaatsen de leerlingen van elke basisschool zoveel mogelijk bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor leerlingen die verder weg wonen en dus graag samen fietsen.  

+
-

Wat is Scala? 

Bij ons op school kun je in elke afdeling modules volgen gedurende een week of acht. Voorbeelden zijn robotica, 3D-printing, DNA-onderzoek en een uitgebreid bètaprogramma. En heb je zelf andere interesses, dan kunnen we in overleg veel organiseren (denk bijvoorbeeld aan een cursus EHBO, een haaienpracticum, Japanse poëzie of een studiereis). 

 

Algemene vragen:

 

+
-

Wat bedoelen jullie met PBS (Positive Behaviour Support)? 

Wij vinden het heel belangrijk dat er bij ons op school een positieve sfeer hangt, dat iedereen met plezier naar school gaat en dat je daardoor goed kunt leren en werken. Wij kijken vooral naar datgene wat goed gaat en helpen je uiteraard als er iets niet zo goed gaat. Dat noemen wij PBS: ondersteuning van positief gedrag). 

+
-

Hoeveel leerlingen zitten er op het Corderius? 

Ongeveer 1750we zijn een grote school, maar we hebben het gebouw zo ingedeeld dat de leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: brugklassers, leerjaren 2 en 3 samen, leerjaren 4 t/m 6 samen (eigen aula, kantine, ingangen, fietsenstallingen, kluisjesruimten en garderobes). Daarnaast hebben we 6 herkenbare afdelingen met eigen mentoren en een coördinator. Goed geordend en kleinschalig allemaal. 

+
-

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in de klas? 

Dit zijn er maximaal 30. 

+
-

Wat doet de mentor? 

De mentor is het eerste aanspreekpunt met de school voor zowel de leerling als de ouders. Hij of zij komt op huisbezoek in het brugjaar, ondersteunt bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, overlegt over cijfers, bewaakt de sfeer in de klas, is vraagbaak voor alle schoolzaken, regelt klassenavonden, etc.

+
-

Hoeveel uren per dag heb je gemiddeld les? 

Per dag heb je ongeveer 7 lessen van 40 minuten in je rooster staan. Daarnaast moet je nog 5 flexuren per week volgen. Dit zijn uren die je zelf kan kiezen. Als je bijvoorbeeld een vak wat lastiger vindt, dan kan je daar extra ondersteuning in krijgen. De lestijden vind je hier.

+
-

Hoeveel tijd kost het maken van je huiswerk? 

Met het maken van huiswerk ben je gemiddeld 1 à 1,5 uur per dag bezig. 

+
-

Is godsdienst een verplicht vak? 

Ja, al noemen wij dat godsdienst & levensbeschouwing. Voorkennis is niet vereist. Iedereen is welkom op onze christelijke school en doet ook mee aan de activiteiten die daarmee te maken hebben. Naast het vak godsdienst & levensbeschouwing hebben we ook dagopeningen en is er aandacht voor de christelijke feestdagen als Kerst, Pasen, Pinksteren en de 40-dagentijd. 

+
-

Zijn er feesten en andere leuke activiteiten? 

Jazeker! We hebben disco’s, klassenavonden, sporttoernooien, kunst- en vliegwerk, toneel, de kerstmusical, klassenstrijd, een culturele agenda met excursies en toneelbezoek, en onze projectweek BinnensteBuiten waarin we leuke activiteiten doen op het gebied van erfgoed, kunst en burgerschap. 

+
-

Waarom besteden jullie aandacht aan internationalisering? 

Wij vinden dat onze leerlingen een goed beeld moeten krijgen van Europa en daarom hebben we reisweken en uitwisselingsprogramma’s in de bovenbouw. We gaan met onze leerlingen bijvoorbeeld naar Londen, Parijs, Lissabon, Schotland, Ierland, Normandië, Oostenrijk, Roemenië, Rome en Barcelona. Er zijn uitwisselingen met scholen in Israël, Portugal, China en binnen een netwerk van scholen in Europa. Internationalisering is een onderdeel van burgerschapsvorming en dus heel belangrijk. 

+
-

Welke bijzondere vakken kun je kiezen? 

Spaans (in havo en vwo) 

Chinees (in vwo en als uitzondering ook op havo en mavo) 

Filosofie (in havo en vwo)  

Informatica (in havo en vwo)  

+
-

Kun je examen doen in sport?  

Ja, op de mavo heet dat LO-2 en op de havo BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij).

We hebben zelfs ruimte voor topsport! Zie daarvoor deze pagina. 

+
-

Wat houdt 'vervroegd examen doen’ in? 

Als je goed bent in een bepaald vak, dan kan je bij ons op school (in overleg) eerder examen doen in dat vak. De tijd die je dan overhoudt, kun je besteden aan andere vakken. 

+
-

Wat doen jullie aan bèta-onderwijs? 

Onze school maakt deel uit van een regionaal netwerk van scholen en de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht, waarin leerlingen extra worden gestimuleerd in de bètavakken (U-Talent Academy/College en U-Talent ambitieprogramma). Er zijn ook veel verschillende modules te kiezen. Ook bieden wij de vakken wiskunde-D, informatica en wetenschapsoriëntatie aan in het vwo-programma.  

+
-

Wat zijn flexuren? 

We werken structureel aan het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen. Wij noemen dat eigenaarschap. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in de brugklas leert reflecteren op je eigen resultaten en vanaf het tweede halfjaar ook zelf keuzes kunt maken door middel van flexuren. Flexuren zijn uren aan het begin of aan het einde van dag waarin je zelf kunt kiezen welk vak je volgt.  

+
-

Wat bedoelen jullie met "ruimte voor talent"?

Elke leerling heeft talent en dat talent kan ontwikkeld worden. Daar willen wij als school ruimte aan geven. Je ziet dat terug in het brede aanbod van vakken (er is veel te kiezen), speciale programma’s (robotica in het science lab, Cambridge English, Japanse poëzie, …) en de aandacht voor creatieve uitingsvormen (kunstendagen, kunst- en vliegwerk, project cultureel erfgoed en kerstmusical). 

+
-

Hoe gaan jullie om met faalangst bij leerlingen?

Wanneer een leerling last heeft van toets-stress of faalangst, dan kan hij of zij baat hebben bij de faalangst-reductietraining die hier op school gegeven wordt. Deze training start 2 keer per jaar (10 bijeenkomsten). De aanmelding gaat via de mentor. In het tweede halfjaarrooster start er bovendien nog een flexuur voor (bovenbouw)leerlingen die last hebben van stress.
+
-

Wat bieden jullie leerlingen met dyslexie?  

Leerlingen met een dyslexie-verklaring krijgen allereerst (samen met de ouders) een intakegesprek met onze remedial teacher. Zij krijgen bij ons een faciliteitenkaart en kunnen worden ondersteund door onze remedial teacher bij de talen, studievaardigheden en leesvaardigheid bij alle vakken in de brugklas. De mogelijkheid bestaat om in latere leerjaren korte ondersteuning te krijgen. Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt bekeken of de faciliteiten nog voldoende zijn of moeten worden aangepast. Tijdens het eindexamenjaar wordt tevens bekeken welke faciliteiten nodig zijn om het examen goed af te kunnen leggen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Yvonne de Jager-Struik, leerlingbegeleider en dyslexie specialist, via 033 – 2087 086. Zij is van maandag t/m donderdag aanwezig.

+
-

Wat kunnen jullie NT2-leerlingen bieden?

In overleg met docenten en het ondersteuningsteam van de school bestaat voor leerlingen uit de brugklas de mogelijkheid om deel te nemen aan de Leesklas (tweede helft van het schooljaar).

Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de NT2-begeleiding 1x per week, voor leerlingen van alle leerjaren, gedurende het schooljaar.

Nieuws