Corderius College

FAQ’s

Vragen over de brugklas:

+
-

Wat is het brugklashuis? 

Het brugklashuis is een (nieuw) gedeelte van de school, speciaal bestemd voor brugklasleerlingen. Je hebt een eigen ingang, eigen fietsenstalling, eigen kluisje, eigen kapstokken en een eigen pauzeplek. Ook je lessen worden zoveel mogelijk in het brugklashuis gegeven. Zo kan je veilig wennen aan je nieuwe school en ben je snel vertrouwd! 

+
-

Hoe meld je je aan?

Heb je gekozen voor het Corderius College? Hartstikke leuk, je bent welkom!
Om te zien wat je nu moet doen, verwijzen we je naar deze pagina.

+
-

Wanneer leer je je klas kennen, en je mentor?

Nog voor de zomervakantie is er voor jou en je ouders een kennismakingsavond. Jij maakt alvast kennis met je nieuwe klasgenootjes en je mentor. Aan je ouders vertellen we die avond wat zij van onze school mogen verwachten. Jullie krijgen dan ook een brief mee waarin alle benodigde informatie staat voor de start van het schooljaar.

 

+
-

Hoe ziet de eerste schooldag /schoolweek eruit?

In de eerste week van het schooljaar organiseren we een fantastische introductiedag. Tijdens deze dag leer je al je nieuwe docenten en je nieuwe klasgenootjes goed kennen. Zo maak je snel vrienden en voel je je thuis. 

+
-

Hoe krijg je je boeken? 

Voor de vakantie krijg je per e-mail bericht van Iddink hoe je je boeken moet bestellen. En welke boeken dit zijn. 

+
-

Hoe weet je hoe je lesrooster eruitziet? 

Jouw rooster staat in Magister. Op de eerste dag van het schooljaar krijg je hierover informatie van je mentor. 

+
-

Hoe word je het eerste jaar begeleid vanuit school? 

Elke klas heeft een mentor die jou helpt bij alle schoolse zaken. De mentor heeft ook contact met jouw ouders.  

Planningsvaardigheden en het organiseren van het huiswerk krijgen in de brugklas (en daarna) veel aandacht. Elke (brugklas)leerling krijgt een eigen planner waarmee huiswerk en toetsen handig ingepland kunnen worden, een soort agenda dus. 

Elke afdeling (brugklas, mavo, havo, vwo) heeft een eigen leerlingbegeleider die jou extra ondersteuning kan bieden indien je daar behoefte aan hebt. 

Wat ook goed is om te weten is dat je tot de herfstvakantie geen cijfers krijgt. Op die manier kun je rustig wennen aan het middelbare school leven.

+
-

Wordt er nog contact onderhouden met de ouders en zo ja hoe? 

Jazeker. Dit doet de mentor, maar je ouders hebben ook ouderavonden en zijn aanwezig bij de driehoeksgesprekken (gesprek tussen jou, de leerkracht en je ouders). 

Daarnaast ontvangen je ouders om de week een digitale nieuwsbrief (de Fenestra) waarin alle belangrijke zaken van school staan.  

+
-

Wat voor brugklassen zijn er? 

We hebben een brugklas mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo én een masterclass-brugklas voor vwo-leerlingen die extra uitdaging nodig hebben 

+
-

Hoelang duurt de brugklasperiode? 

In principe duurt de brugklasperiode 1 jaar, omdat we na dit jaar van de meeste leerlingen wel weten waar zij thuishoren. Voor de leerlingen van wie wij het niet weten, hebben we het 2e leerjaar nog de mogelijkheid voor een uitgestelde keuze: mavo/havo 2 en havo/vwo 2. In leerjaar 3 zit iedereen op de juiste plek. 

+
-

Hoe kom je in de masterclass? 

Je kunt aan onze masterclass deelnemen op advies van jouw basisschool. Je moet dan in ieder geval een stevig vwo advies hebbenVoor meer informatie kun je op deze website-pagina kijken. 

+
-

Mag ik bij mijn vriend(in) in de klas? 

Ja, maar schrijf het wel even op het inschrijfformulier. We plaatsen de leerlingen van elke basisschool zoveel mogelijk bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor leerlingen die verder weg wonen en dus graag samen fietsen.  

+
-

Wat is Scala? 

Bij ons op school kun je in elke afdeling modules volgen gedurende een week of acht. Voorbeelden zijn robotica, 3D-printing, DNA-onderzoek en een uitgebreid bètaprogramma. En heb je zelf andere interesses, dan kunnen we in overleg veel organiseren (denk bijvoorbeeld aan een cursus EHBO, een haaienpracticum, Japanse poëzie of een studiereis). 

 

Algemene vragen:

+
-

Wat bedoelen jullie met PBS (Positive Behaviour Support)? 

Wij vinden het heel belangrijk dat er bij ons op school een positieve sfeer hangt, dat iedereen met plezier naar school gaat en dat je daardoor goed kunt leren en werken. Wij kijken vooral naar datgene wat goed gaat en helpen je uiteraard als er iets niet zo goed gaat. Dat noemen wij PBS: ondersteuning van positief gedrag. 

+
-

Hoeveel leerlingen zitten er op het Corderius? 

Ongeveer 1750we zijn een grote school, maar we hebben het gebouw zo ingedeeld dat de leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: brugklassers, leerjaren 2 en 3 samen, leerjaren 4 t/m 6 samen (eigen aula, kantine, ingangen, fietsenstallingen, kluisjesruimten en garderobes). Daarnaast hebben we 6 herkenbare afdelingen met eigen mentoren en een teamleider. Goed geordend en kleinschalig allemaal. 

+
-

Hoeveel leerlingen zitten er maximaal in een klas? 

Dit zijn er maximaal 30. 

+
-

Wat doet de mentor? 

De mentor is het eerste aanspreekpunt met de school voor zowel de leerling als de ouders. Hij of zij komt op huisbezoek in het brugjaar, ondersteunt bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, overlegt over cijfers, bewaakt de sfeer in de klas, is vraagbaak voor alle schoolzaken, regelt klassenavonden, etc.

+
-

Hoeveel uren per dag heb je gemiddeld les? 

Per dag heb je ongeveer 7 lessen van 45 minuten in je rooster staan. Daarnaast zijn er voor alle leerlingen CC-uren (Corderius-uren). Op een aantal momenten in de week kan je voor deze uren worden ingeschreven door een docent uit het onderwijsteam. Deze uren zijn dan verplichte lesuren geworden. Het onderwijsteam en de docenten bepalen op basis van de behoefte van (een deel van) de leerlingen het aanbod.

+
-

Hoeveel tijd kost het maken van je huiswerk? 

Met het maken van huiswerk ben je gemiddeld 1 à 1,5 uur per dag bezig. 

+
-

Is godsdienst een verplicht vak? 

Ja, al noemen wij dat godsdienst & levensbeschouwing. Voorkennis is niet vereist. Iedereen is welkom op onze christelijke school en doet ook mee aan de activiteiten die daarmee te maken hebben. Naast het vak godsdienst & levensbeschouwing hebben we ook dagopeningen en is er aandacht voor de christelijke feestdagen als Kerst, Pasen, Pinksteren en de 40-dagentijd. 

+
-

Zijn er feesten en andere leuke activiteiten? 

Jazeker! We hebben disco’s, klassenavonden, sporttoernooien, kunst- en vliegwerk, toneel, de kerstmusical, klassenstrijd, een culturele agenda met excursies en toneelbezoek, en onze projectweek BinnensteBuiten waarin we leuke activiteiten doen op het gebied van erfgoed, kunst en burgerschap. 

+
-

Waarom besteden jullie aandacht aan internationalisering? 

Wij vinden dat onze leerlingen een goed beeld moeten krijgen van Europa en daarom hebben we reisweken en uitwisselingsprogramma’s in de bovenbouw. We gaan met onze leerlingen bijvoorbeeld naar Londen, Parijs, Lissabon, Berlijn, Normandië, de Eifel, Oostenrijk, Roemenië, Rome en Barcelona. Er zijn uitwisselingen met scholen in Israël en binnen een netwerk van scholen in Europa. Internationalisering is een onderdeel van burgerschapsvorming en dus heel belangrijk. 

+
-

Welke bijzondere vakken kun je kiezen? 

Spaans (in havo en vwo) 

Chinees (in vwo en als uitzondering ook op havo en mavo) 

Filosofie (in havo en vwo)  

Informatica (in havo en vwo)  

+
-

Kun je examen doen in sport?  

Ja, op de mavo heet dat LO-2 en op de havo BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij).

We hebben zelfs ruimte voor topsport! Zie daarvoor deze pagina. 

+
-

Wat houdt 'vervroegd examen doen’ in? 

Als je goed bent in een bepaald vak, dan kan je bij ons op school (in overleg) eerder examen doen in dat vak. De tijd die je dan overhoudt, kun je besteden aan andere vakken. 

+
-

Wat doen jullie aan bèta-onderwijs? 

Onze school maakt deel uit van een regionaal netwerk van scholen en de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht, waarin leerlingen extra worden gestimuleerd in de bètavakken. Er zijn ook veel verschillende modules te kiezen. En we bieden de vakken wiskunde-D, informatica en wetenschapsoriëntatie aan in het vwo-programma.  

+
-

Wat bedoelen jullie met CorderiusCollege-uren (CC-uren)?

Voor alle leerlingen zijn er CC-uren (Corderius-uren). Op een aantal momenten in de week kan je voor deze uren worden ingeschreven door een docent. Deze uren zijn dan verplichte lesuren geworden. Het onderwijsteam en de docenten bepalen op basis van de behoefte van (een deel van) de leerlingen het aanbod.

+
-

Hoe gaan jullie om met faalangst bij leerlingen?

Wanneer een leerling last heeft van toets-stress of faalangst, dan kan hij of zij baat hebben bij de faalangst-reductietraining die hier op school gegeven wordt. Deze training start 2 keer per jaar (10 bijeenkomsten). De aanmelding gaat via de mentor. In het tweede halfjaarrooster start er bovendien nog een flexuur voor (bovenbouw)leerlingen die last hebben van stress.
+
-

Wat bieden jullie leerlingen met dyslexie?  

Leerlingen met een dyslexie-verklaring krijgen allereerst (samen met de ouders) een intakegesprek met onze remedial teacher. Zij krijgen bij ons een faciliteitenkaart en kunnen worden ondersteund door onze remedial teacher bij de talen, studievaardigheden en leesvaardigheid bij alle vakken in de brugklas. Wanneer er aanpassingen gemaakt moeten worden, dan gebeurt dit op verzoek van de leerling of het ondersteuningsteam/ de psycholoog. Het controleren van de faciliteitenkaart gebeurt iig het schooljaar voordat de jongere naar het examenjaar gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Miranda Versluis van der Heiden, leerlingbegeleider en dyslexie specialist, via versluism@corderius.nl.

+
-

Wat kunnen jullie NT2-leerlingen bieden?

In overleg met docenten en het ondersteuningsteam van de school bestaat voor leerlingen van alle leerjaren de mogelijkheid om gedurende het schooljaar 1x per week deel te nemen aan de NT2-begeleiding.

+
-

Wat wordt bedoeld met de nieuwe leerweg?

Op dit moment wordt er door de regering nagedacht over de samenvoeging van de theoretische leerweg (de mavo) en de gemengde leerweg. Dit gebeurt onder de noemer ‘de nieuwe leerweg’. De invoering hiervan is door minister Wiersma echter ‘on hold’ gezet, tot nader bericht blijft het in ons geval dus de theoretische leerweg/mavo. Wij hebben ons al wel voorbereid op de invoering van de nieuwe leerweg door het praktijkvak wat daarin verplicht wordt al in te voeren als keuzevak. Op dit moment zijn dat de vakken design & innovation, technologie & toepassing en arts & design.

 

Nieuws

Let op: phishingmail Iddink

Er worden op dit moment phishingmails verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Let op: Iddink en de school vragen nooit om via e-mail, sms of telefoon persoonlijke gegevens te verstrekken.

Lees meer >>>

Werkzaamheden school

Vanaf maandag 1 juli 2024 wordt er gestart met de dakrenovatie van onze school. Het complete dak wordt voorzien van nieuwe dakisolatie, dakpannen en ongeveer 460 zonnepanelen. Dit alles zal tot ongeveer eind augustus duren.

Lees meer >>>

Examenmateriaal

Examenleerlingen bestellen in deze periode regelmatig aanvullend examenmateriaal via de website van Iddink, maar door de cyberaanval is dat nu niet mogelijk. Hoe dan wel?

Lees meer >>>

Techniek ontdekken bij de Techclub

Ben jij geïnteresseerd in techniek? Of weet je niet zo goed wat je er mee kan? Kom dan eens langs bij T is for Tech om kennis te maken met de wereld van techniek!

Lees meer >>>

AD- mobieltjes in de school

Mooi artikel uit het AD Amersfoort over hoe het nu gaat op school na invoering verbod mobieltjes.

Lees meer >>>

Ieder kind moet kunnen meedoen

Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken (o.a. schoolreisje, fiets, laptop, sport), moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Stichting Leergeld Amersfoort biedt ondersteuning aan huishoudens met kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer >>>

Meerscholen

Per 1 januari 2023 zijn de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College op bestuurlijk niveau gefuseerd tot Stichting Meerscholen.

Lees meer >>>

Goed burgerschap

Een mooi artikel over hoe wij als school omgaan met sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie.

Lees meer >>>

Leaphy Easybloqs

Mooie nieuwe ontwikkeling bij robotica! Maak kennis met Leaphy Easybloqs: educatieve programmeersoftware voor robots. Zo wordt robotica toegankelijk voor iedereen!

Lees meer >>>