Corderius College

Europa in

European School Network (ESN)

Het Corderius College is lid van het ‘European School Network’ (ESN). Een groep van ruim 30 scholen uit meer dan tien Europese landen die met elkaar samenwerken met als doel leerlingen en docenten in Europa individueel en in groepsverband met elkaar in contact te brengen en elkaars culturen te leren kennen.

Reisweken

Wij organiseren reisweken voor leerlingen uit de leerjaren mavo 4, havo 5 en vwo 5, waarin altijd een educatief en cultureel doel wordt gesteld. Tevens vinden wij het van groot belang om Europa als belangrijk werelddeel te bereizen en daarmee beter te leren kennen. Vooroordelen wegnemen, kennis vermeerderen en begrip kweken, zijn belangrijke doelstellingen. Mogelijke bestemmingen: Parijs, Barcelona, Berlijn, Israël, Lissabon/Setúbal, Londen, Normandië, Oostenrijk, Roemenië, Rome en Schotland.

Themareizen

Ieder jaar wordt er een diaconale reis georganiseerd. Tijdens deze reis zetten de leerlingen zich in voor hulp aan medemensen. Zo bieden onze leerlingen al heel wat jaren hulp aan een leefgemeenschap in het straatarme noordoosten van Roemenië.

Daarnaast gaat elk jaar in de zomervakantie een groep leerlingen gedurende twee weken naar Boedapest om daar sociaal opbouwwerk te verrichten; dat gebeurt in nauw contact met leerlingen van een ESN-partnerschool in Boedapest.

Elk jaar is er ook een reis naar Taizé. Die reis geeft leerlingen, die dat willen, de mogelijkheid om op religieus terrein inspiratie op te doen.

En als laatste kunnen de reizen naar de voormalige concentratiekampen Dachau en Auschwitz worden genoemd; emotioneel zware reizen die uiteraard intensief worden begeleid door docenten.

Edukans – Going Global

Eens per twee jaar spant de school zich in om, in samenwerking met de stichting Edukans, een (scholen)project in Afrika of Azië te financieren. Via het actieprogramma Going Global is de school en zijn de leerlingen verbonden met scholen en leeftijdsgenoten in een heel ander deel van de wereld.

Nieuws