Corderius College

U-Talent

Het Corderius College is een U-Talent connectieschool. Dit houdt in dat wij een intensieve samenwerking hebben met de bètafaculteiten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Middels deze samenwerking proberen wij de interesse en kennis van leerlingen te vergroten en verdiepen voor de bètavakken. Er zijn hiervoor meerdere programma’s ontwikkeld:

Campusdagen

Voor havo- en vwo-leerlingen van klas 1 en 2, worden er eendaagse programma’s georganiseerd. Voor vwo-leerlingen van klas 3, wordt er een tweedaags programma georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt er gewerkt aan een tweetal bèta-thema’s. Deze dagen worden afgesloten met presentaties waarbij leerlingen hun werk aan elkaar presenteren.

 

U-Talent masterclasses

De masterclasses zijn bedoeld voor havo- en vwo- bovenbouwleerlingen die interesse hebben in de bètavakken. Het biedt handvatten voor het maken van studiekeuzes en voor inspiratie van profielwerkstukken. De U-Talent masterclasses bestaan uit één of twee dagen, waarbij er een mix is tussen praktijk en theorie. De dagen vinden plaats op het Science park de Uithof in Utrecht.

Meer informatie over de U-Talent masterclass is te vinden op de website van U-Talent.

Vanuit het Corderius College is de contactpersoon voor vwo-leerlingen de heer Arjen Lammers via lammersa@corderius.nl

Voor de havo-leerlingen is dit de heer Peter Klaassen via klaassenp@corderius.nl.

 

Corderius College U-Talent

*Het huidige ambitieprogramma loopt ten einde. Leerlingen die dit programma volgen kunnen dit gewoon afmaken. Dit geldt voor zowel havo-als vwo-leerlingen.
Nieuws