Corderius College

Bèta-excellentie

Het Corderius College is een U-Talent ambitieschool. Dit houdt in dat wij een intensieve samenwerking hebben met de bètafaculteiten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Middels deze samenwerking proberen wij de interesse en kennis van leerlingen te vergroten en verdiepen voor de bètavakken. Er zijn hiervoor meerdere programma’s ontwikkeld:

Campusdagen

Voor havo- en vwo-leerlingen van klas 1 en 2, worden er eendaagse programma’s georganiseerd. Voor vwo-leerlingen van klas 3, wordt er een tweedaags programma georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt er gewerkt aan een tweetal bèta-thema’s. Deze dagen worden afgesloten met presentaties waarbij leerlingen hun werk aan elkaar presenteren.

U-Talent College

Het U-Talent College is bedoeld voor havo- leerlingen uit leerjaar 4 en 5 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Hogeschool Utrecht plaats. Vanaf leerjaar 4 kun je meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten*, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Als je het U-Talent College positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

De kosten voor deelname aan het U-Talent College bedragen:

  • Aan het Corderius College: eenmalig €225,- voor anderhalf jaar. **
  • Aan het U-Talent College: eenmalig € 250.**

Meer informatie is te vinden op de website van U-Talent of op te vragen bij de heer P.A. Klaassen (Peter) via klaassenp@corderius.nl.

 

U-Talent Academy

De U-Talent Academy is bedoeld voor vwo-leerlingen uit leerjaar 5 en 6 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Je kunt meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten*, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Het betreft een speciaal programma dat 5 keer per jaar gedurende 2 achtereenvolgende dagen op de Universiteit Utrecht wordt aangeboden. Naar aanleiding van het programma op die dagen ga je min of meer zelfstandig verder met de bètavakken op school en werk je samen aan uitdagende en verdiepende projecten. Als je het U-Talent programma positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

De kosten voor deelname aan de U-Talent Academy zijn:

  • Aan het Corderius College €225,- per jaar.**
  • Aan de U-Talent Academy: € 300 in het eerste jaar en € 200 in het tweede jaar.**

Meer informatie is te vinden op de website van U-Talent of op te vragen bij de heer A. Lammers (Arjen) via lammersa@corderius.nl.

*Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

U-Talent masterclasses

De masterclasses zijn bedoeld voor havo- en vwo- bovenbouwleerlingen die interesse hebben in de bètavakken. Het biedt handvatten voor het maken van studiekeuzes en voor inspiratie van profielwerkstukken. De U-Talent masterclasses bestaan uit één of twee dagen, waarbij er een mix is tussen praktijk en theorie. De dagen vinden plaats op het Science park de Uithof in Utrecht.

Meer informatie over de U-Talent masterclass is te vinden op de website van U-Talent.

Corderius College U-Talent

**Voor al deze schoolkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. U bent niet verplicht deze kosten te betalen. De school is voor de uitvoering van deze activiteiten wel afhankelijk van uw bijdragen.
Nieuws