Corderius College

Bèta-excellentie

Het Corderius College is een U-Talent ambitieschool. Dit houdt in dat wij een intensieve samenwerking hebben met de bètafaculteiten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Middels deze samenwerking proberen wij de interesse en kennis van leerlingen te vergroten en verdiepen voor de bètavakken. Er zijn hiervoor meerdere programma’s ontwikkeld:

Campusdagen

Voor havo- en vwo-leerlingen van klas 1 en 2, worden er eendaagse programma’s georganiseerd. Voor vwo-leerlingen van klas 3, wordt er een tweedaags programma georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt er gewerkt aan een tweetal bèta-thema’s. Deze dagen worden afgesloten met presentaties waarbij leerlingen hun werk aan elkaar presenteren.

U-Talent College

Het U-Talent College is bedoeld voor havo- leerlingen uit leerjaar 4 en 5 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Hogeschool Utrecht plaats. Vanaf leerjaar 4 kun je meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten*, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Als je het U-Talent College positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

De kosten voor deelname aan het U-Talent College bedragen:

  • Aan het Corderius College: eenmalig €225,- voor anderhalf jaar.
  • Aan het U-Talent College: eenmalig € 250.

Meer informatie is te vinden op de website van U-Talent of bij de heer P.A. Klaassen (Peter) via klaassenp@corderius.nl.

 

U-Talent Academy

De U-Talent Academy is bedoeld voor vwo-leerlingen uit leerjaar 5 en 6 die uitblinken in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en vindt deels op school en deels op de Universiteit Utrecht plaats. Je kunt meedoen aan verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten*, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, die laten zien wat je met deze vakken in de praktijk kunt doen. Het betreft een speciaal programma dat 5 keer per jaar gedurende 2 achtereenvolgende dagen op de Universiteit Utrecht wordt aangeboden. Naar aanleiding van het programma op die dagen ga je min of meer zelfstandig verder met de bètavakken op school en werk je samen aan uitdagende en verdiepende projecten. Als je het U-Talent programma positief afsluit, ontvang je een testimonium dat jouw kans vergroot op plaatsing in een bètastudie.

De kosten voor deelname aan de U-Talent Academy zijn:

  • Aan het Corderius College €225,- per jaar.
  • Aan de U-Talent Academy: € 300 in het eerste jaar en € 200 in het tweede jaar.

Meer informatie is te vinden op de website van U-Talent of bij mevrouw I. Rademaker (Irene) Msc via rademakeri@corderius.nl.

*Een onderwerp wat bijvoorbeeld aan bod is gekomen is de anatomie, chemie en microbiologie van de spijsvertering. Tijdens de workshops werd gekeken naar de verschillen in opbouw van het maag-darmkanaal tussen dieren, hoe en waar we voedsel verteren en wat de rol is van darmbacteriën. Aan het einde van de dag vertelde een wetenschapper over zijn eigen onderzoek en beantwoordde vragen van leerlingen.

U-Talent masterclasses

De masterclasses zijn bedoeld voor havo- en vwo- bovenbouwleerlingen die interesse hebben in de bètavakken. Het biedt handvatten voor het maken van studiekeuzes en voor inspiratie van profielwerkstukken. De U-Talent masterclasses bestaan uit één of twee dagen, waarbij er een mix is tussen praktijk en theorie. De dagen vinden plaats op het Science park de Uithof in Utrecht.

Meer informatie over de U-Talent masterclass is te vinden op de website van U-Talent.

Corderius College U-Talent

Nieuws

Rector met pensioen

Deze week staat onze school in het teken van het vertrek van onze rector, de heer Egbert Boerma. En dus heet onze school nu ook even anders: het Boermarius College!

Lees meer >>>

Eindexamen in kantoor

Mooie samenwerking: vwo-leerlingen van het Corderius College doen eindexamen op kantoor Royal HaskoningDHV in Amersfoort!

Lees meer >>>

…en weer een mooi artikel

…over de verbinding tussen verschillende etnische groepen binnen het Corderius. Doorbreek met gesprekken de etnische bubbel van leerlingen!

Lees meer >>>

Leerlingen weer naar school

Het Corderius staat in het Nederlands Dagblad: een mooi artikel over de terugkeer van leerlingen in onze school!

Lees meer >>>

Welkom terug op school!

Wij zijn erg blij dat we onze leerlingen weer mogen ontvangen!
Weliswaar deels, maar in ieder geval zien we de leerlingen weer op school en dat is voor iedereen een feestje! De ballonnen zijn opgehangen, de rode loper ligt uit. Welkom allemaal! We hebben jullie gemist!

Wel of niet naar school?

Als de scholen weer (deels) opengaan, wil je natuurlijk weten, i.v.m. de coronamaatregelen, wanneer je thuis moet blijven.

>>> Lees meer

Leaphy Easybloqs

Mooie nieuwe ontwikkeling bij robotica! Maak kennis met Leaphy Easybloqs: educatieve programmeersoftware voor robots. Zo wordt robotica toegankelijk voor iedereen!

Lees meer >>>

Onze folders

Leer ons kennen!
Benieuwd naar wat wij als school te bieden hebben? Lees dan eens de mavo-, havo- atheneum-, of gymnasiumfolder. Of de algemene folder natuurlijk ;).

Lees meer >>>

Studenten welkom

Studenten HU/UU en Windesheim die een stageplek zoeken voor schooljaar 2020-2021 worden van harte uitgenodigd om hun brief en cv te sturen aan mos@corderius.nl.

Lees meer >>>

Ondernemersproject

Vanaf komend schooljaar werkt AFAS software samen met havo-leerlingen van het Corderius College op gebied van ondernemen.

Lees meer >>>