| Login  
 
 Article Details
Inloggen in de portalen en Magister

Zoals bekend maakt het Corderius College sinds dit najaar gebruik van Magister, een ander administratiepakket. Nu de eerste kinderziekten van het systeem achter de rug zijn, willen we graag het een en ander toelichten. De invoering van Magister heeft er voor gezorgd dat nieuwe portalen moesten worden gebouwd voor leerlingen, ouders en docenten.

Het ouderportaal is onderdeel van de website www.corderius.nl en is bedoeld om ouders / verzorgers specifieke informatie te geven over de school. Dit portaal kunt u bekijken door via de website te klikken op het linkje Ouderportaal dat zich bovenaan de site bevindt (de rechtstreekse link = http://www.corderius.nl/ouderportaal.aspx). Het portaal zelf is nog vrij ‘leeg’ maar zal de komende weken worden gevuld.

Prestaties
Nadat u bent ingelogd ziet u bovenaan de link Magister verschijnen. Zodra u daarop klikt, wordt u automatisch aangemeld bij Magister. Daar kunt u de prestaties volgen van uw zoon of dochter (de directe link naar Magister = https://corderius.swp.nl). Mocht u vragen over het ouderportaal hebben, dan kunt u mailen naar webmaster@corderius.org.
Het leerlingportaal wordt binnenkort actief voor leerlingen. Dat zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

Huiswerk in Magister
Nu Magister een aantal weken draait, kunnen we voor een langere periode het rooster inladen. Magister biedt de gelegenheid om huiswerk te noteren voor de verschillende lessen. Leerlingen en ouders kunnen dat zien als ze inloggen in Magister en de agenda opvragen. Elk lesuur waarin het pictogram van een huisje zichtbaar is, bevat huiswerk. Door op de les te klikken kan het zichtbaar gemaakt worden.

Extra service
Voorlopig beschouwen we deze manier van huiswerk opgeven als een extra service. Leerlingen kunnen er geen rechten aan ontlenen. Het is dus niet zo dat leerlingen hun agenda thuis kunnen laten en dat ze de conclusie mogen trekken dat er geen huiswerk is als er even niks te zien is in Magister.

Return